Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Forskning og indberetning Eksterne midler

Fonde


Horizon 2020

Calls for proposals

18/06 - 2018 | COSME.1.2

Co-financing of Consortia for Public Procurement of Innovation

Identifier: COS-PPI-2018-2-01
Pillar: Improving access to markets
Planned Opening Date:
Deadline: Tue, 11 Dec 2018 17:00:00 (Brussels local time)

18/06 - 2018 | RFCS.1

Call of the research programme of the Research Fund for Coal and Steel - 2018

Identifier: RFCS-2018
Pillar: Research Fund for Coal & Steel
Opening Date:
Deadline: Tue, 18 Sep 2018 17:00:00 (Brussels local time)

12/06 - 2018 | EU.2.

EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch'

Identifier: H2020-Space-EICPrize-2019
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Tue, 1 Jun 2021 17:00:00 (Brussels local time)

12/06 - 2018 | 3HP.1

Call for Proposals for Projects 2018 - Implementation of best practices to...

Identifier: HP-PJ-02-2018
Pillar: 3rd Health Programme
Opening Date:
Deadline: Thu, 13 Sep 2018 17:00:00 (Brussels local time)

17/05 - 2018 | COSME.1.3

Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism...

Identifier: COS-TOURSYN-2018-3-01
Pillar: More favourable conditions for business creation and growth
Opening Date:
Deadline: Thu, 19 Jul 2018 17:00:00 (Brussels local time)

17/05 - 2018 | EU.1.

Call for proposals for ERC Advanced Grant

Identifier: ERC-2018-ADG
Pillar: Excellent Science
Opening Date:
Deadline: Thu, 30 Aug 2018 17:00:00 (Brussels local time)

16/05 - 2018 | EU.2.

EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good'

Identifier: H2020-Blockchain-EICPrize-2019
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Tue, 3 Sep 2019 17:00:00 (Brussels local time)

3/05 - 2018 | CP.1.2

OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS...

Identifier: CONS-EUORG-2019-2021-FPA
Pillar: Support for EU Consumer Organisations
Opening Date:
Deadline: Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

26/04 - 2018 | EU.2.

EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics'

Identifier: H2020-Epidemics-EICPrize-2020
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Tue, 1 Sep 2020 17:00:00 (Brussels local time)

26/04 - 2018 | HERCULE-1-1

Training and Conference-2018

Identifier: HERCULE-TC-AG-2018
Pillar: HERCULE-1-1
Opening Date:
Deadline: Thu, 14 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet projekter til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje for støtte til forskningens fysiske rammer. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

Under tidligere støttede projekter er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

1. AUFF Starting Grants - adjunkter

2. AUFF Starting Grants - lektorer

3. Gæsteforskerophold

4. Publikationsstøtte

5. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg

6. Forskningsophold i Møllehuset 

Få flere informationer vedrørende støtteprogrammer.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev #10

Læs bl.a. interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Du kan desuden læse om EU- Bruxelleskontorets mulighed for at hjælpe AUs forskere i EU, og hvordan de sikrer AUs indflydelse på den forskningspolitiske dagsorden. Endvidere er der omtale af nye regler angående økonomi og open acces.


Nyhedsbrev #9

Læs bl.a. interview med professor Venka Simovska, som fortæller, hvordan Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU har indført en intern review-proces på fondsansøgninger som en vej til at øge kvaliteten i ansøgningerne. Du kan også læse et interview med Hanne Marie Motzfeldt fra det nye Center for Ret og Digitalisering, som inviterer til forskningssamarbejde.

 

Nyhedsbrev #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

 

Nyhedsbrev #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

 

Nyhedsbrev #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

 

Nyhedsbrev #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

 

Nyhedsbrev #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

 

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

 

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

 

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.

Arrangementer og workshops

Skriv bedre ansøgninger
Skriv bedre ansøgninger og hør om mulige bevillingsgivere. Deltag i vores workshops eller informationsmøder.   Læs mere her.

ERASMUS Staff Mobility Programme
Forskningsstøtteenheden tilbyder et ERASMUS Staff Mobility Programme d. 22.-26. oktober og 25/2-1/3.

 

 

 

Vil du deltage i et af de 39 nye COST forskernetværk?

COST aktioner er overskriften for en række internationale forskernetværk, der skal bane vejen for ny, banebrydende videnskab. Danske forskere og virksomheder kan søge om at blive dansk repræsentant i et af de 39 nye forskernetværk. Se kataloget over de 39 nye forskernetværk her.

Fristen for interessetilkendegivelse er den 31. maj 2018.
 
For yderligere information, kontakt fuldmægtig Lasse Wolthers law@ufm.dk

Læs mere:
Introduktion til COST
Oversigt over de 39 nye forskernetværk
COST's hjemmeside

Få hjælp til din ansøgning

Kontakt en fundraiser

Health

Science and Technology

 

Arts/Aarhus BSS

 

RSO Budget questions

RSO Support deadlines and changes in support (AU,Arts)

 

Bibliometri

37901 / i28