Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Forskning og indberetning Eksterne midler

Fonde


Horizon 2020

Calls for proposals

15/03 - 2018 | EU.3.

H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage

Identifier: H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Thu, 14 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

15/03 - 2018 | PADR-1-1

Effects

Identifier: PADR-EF-2018
Pillar: Preparatory Action on Defence Research (PADR)
Opening Date:
Deadline: Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

15/03 - 2018 | PADR-1-1

Electronic Design Technologies for Defence Applications

Identifier: PADR-EDT-2018
Pillar: Preparatory Action on Defence Research (PADR)
Opening Date:
Deadline: Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

15/03 - 2018 | PADR-1-1

Strategic Technology Foresight

Identifier: PADR-STF-2018
Pillar: Preparatory Action on Defence Research (PADR)
Opening Date:
Deadline: Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

1/03 - 2018 | ESTAT-1-1

Economic Governance

Identifier: ESTAT-PA2O-2018
Pillar: European Statistics Programme
Opening Date:
Deadline: Tue, 15 May 2018 17:00:00 (Brussels local time)

27/02 - 2018 | UCPM-1-1

Union Civil Protection Mechanism Exercises

Identifier: UCPM-2018-EX-AG
Pillar: UCPM-1-1
Opening Date:
Deadline: Tue, 15 May 2018 17:00:00 (Brussels local time)

22/02 - 2018 | EU.3.

The European Capital of Innovation Award (iCapital)

Identifier: H2020-European-i-capital-Prize-2018
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Thu, 21 Jun 2018 17:00:00 (Brussels local time)

22/02 - 2018 | EU.2.

EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles'

Identifier: H2020-Batteries-EICPrize-2018
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Thu, 17 Dec 2020 17:00:00 (Brussels local time)

21/02 - 2018 | EU.2.

H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage

Identifier: H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Thu, 20 Sep 2018 17:00:00 (Brussels local time)

21/02 - 2018 | EU.2.

H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage

Identifier: H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage
Pillar: Industrial Leadership
Opening Date:
Deadline: Thu, 26 Apr 2018 17:00:00 (Brussels local time)

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet projekter til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje for støtte til forskningens fysiske rammer. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

Under tidligere støttede projekter er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

1. AUFF Starting Grants - adjunkter

2. AUFF Starting Grants - lektorer

3. Gæsteforskerophold

4. Publikationsstøtte

5. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg

6. Forskningsophold i Møllehuset 

Få flere informationer vedrørende støtteprogrammer.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

Nyhedsbrev #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

Nyhedsbrev #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

Nyhedsbrev #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

Nyhedsbrev #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.

Arrangementer og workshops

Skriv bedre ansøgninger
Skriv bedre ansøgninger og hør om mulige bevillingsgivere. Deltag i vores workshops eller informationsmøder.   Læs mere her.

ERASMUS Staff Mobility Programme
Forskningsstøtteenheden tilbyder et ERASMUS Staff Mobility Programme d. 22.-26. oktober og 25/2-1/3.

Inspirationsdag med dialog om Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Har du excellente forskningsideer, men mangler finansiering til disse? Så kom og hør mere om mulighederne for at søge midler hos Det Europæiske Forskningsråd ved en spændende inspirationsdag d. 9. april 2018 i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig her.

Få hjælp til din ansøgning

Kontakt en fundraiser

Health

Science and Technology

 

Arts/Aarhus BSS

 

RSO Budget questions

RSO Support deadlines and changes in support (AU,Arts)

 

Bibliometri

37901 / i28