Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Forskning og indberetning Eksterne midler

Fonde


Horizon 2020

Calls for proposals

6/12 - 2018 | ISFP-1

Call restricted to Member States to support projects on Passenger Information...

Identifier: ISFP-2018-AG-PIU
Pillar: Police cooperation
Opening Date:
Deadline: Thu, 25 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

6/11 - 2018 | EU.3.

Clean Sky 2 Call for Proposals 09

Identifier: H2020-CS2-CFP09-2018-02
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Wed, 6 Feb 2019 17:00:00 (Brussels local time)

6/11 - 2018 | EU.5.

EU Prize for Women Innovators

Identifier: H2020-SWFS-Prize-2019
Pillar: Science with and for Society
Opening Date:
Deadline: Wed, 16 Jan 2019 17:00:00 (Brussels local time)

25/10 - 2018 | ISFP-1

Call restricted to Member States for projects aimed at furthering the Commission...

Identifier: ISFP-2018-AG-SCHEN
Pillar: Police cooperation
Opening Date:
Deadline: Thu, 2 May 2019 17:00:00 (Brussels local time)

24/10 - 2018 | EU.1.

Call for proposals for ERC Consolidator Grant

Identifier: ERC-2019-COG
Pillar: Excellent Science
Opening Date:
Deadline: Thu, 7 Feb 2019 17:00:00 (Brussels local time)

16/10 - 2018 | EMFF-1-1

2018 Blue Economy call 1217

Identifier: EMFF-BlueEconomy-2018
Pillar: EMFF-1-1
Opening Date:
Deadline: Thu, 31 Jan 2019 17:00:00 (Brussels local time)

16/10 - 2018 | ISFP-2

Call for proposals on organised crime

Identifier: ISFP-2018-AG-OC
Pillar: Organised crime and human trafficking
Opening Date:
Deadline: Thu, 14 Feb 2019 17:00:00 (Brussels local time)

16/10 - 2018 | EU.1.

Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Identifier: ERC-2019-PoC
Pillar: Excellent Science
Opening Date:
Deadline: Thu, 25 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet projekter til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje for støtte til forskningens fysiske rammer. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

Under tidligere støttede projekter er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

1. AUFF Starting Grants - adjunkter

2. AUFF Starting Grants - lektorer

3. Gæsteforskerophold

4. Publikationsstøtte

5. Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg

6. Forskningsophold i Møllehuset 

Få flere informationer vedrørende støtteprogrammer.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev #12

Læs bl.a. om bevillingsgivernes ønske om, at flere kvinderne kommer på banen inden for alle områder af ekstern finansiering. Flere kvinder skal søge, flere kvinder skal vurdere ansøgninger, flere skal have bevillinger – og så skal der tages højde for kønsaspektet i selve forskningen og dermed ansøgningerne. Derudover kan du læse om: Interviewtræning i Forskningsstøtteenheden, Gode råd til ansøgningen fra René Damkjer, Innovationsfonden, Den Europæiske Forsvarsfond, Danske Innovationscentre, Forskning og dokumentarfilm.

Nyhedsbrev#11

Læs bl.a. interview med Professor Jacob Sherson, som har satset på ekstern finansiering fra private amerikanske fonde – og er lykkedes med det. Og interview med professor Charlotte Ulrikka Rask, som har gentænkt sin ansøgningsstrategi med rådgivning fra Forskningsstøtteenheden. Du kan også læse om evaluatorernes perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020, lidt om det nye rammeprogram mm.

Nyhedsbrev #10

Læs bl.a. interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Du kan desuden læse om EU- Bruxelleskontorets mulighed for at hjælpe AUs forskere i EU, og hvordan de sikrer AUs indflydelse på den forskningspolitiske dagsorden. Endvidere er der omtale af nye regler angående økonomi og open acces.


Nyhedsbrev #9

Læs bl.a. interview med professor Venka Simovska, som fortæller, hvordan Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU har indført en intern review-proces på fondsansøgninger som en vej til at øge kvaliteten i ansøgningerne. Du kan også læse et interview med Hanne Marie Motzfeldt fra det nye Center for Ret og Digitalisering, som inviterer til forskningssamarbejde.

 

Nyhedsbrev #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

 

Nyhedsbrev #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

 

Nyhedsbrev #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

 

Nyhedsbrev #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

 

Nyhedsbrev #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

 

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

 

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

 

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.

Arrangementer og workshops

Skriv bedre ansøgninger
Skriv bedre ansøgninger og hør om mulige bevillingsgivere. Deltag i vores workshops eller informationsmøder.   Læs mere her.

Få hjælp til din ansøgning

Kontakt en fundraiser

Health

Science and Technology

 

Arts/Aarhus BSS

 

RSO Budget questions

RSO Support deadlines and changes in support (AU,Arts)

 

Bibliometri

37901 / i28