Nyheder

15.10.2012 | Miljø, klima og energi

Forskere på AU Herning vil undersøge de positive samfundskonsekvenser af olieudvinding i Arktis

Forskning i det udsatte arktiske miljø samt i udvinding af råstoffer er en prioritet på den politiske dagsorden. Med udgangspunkt i disse temaer, spørger professor Michael Goodsite: Hvad er de positive samfundsmæssige konsekvenser af råstofudvinding og hvordan kan disse opnås på en bæredygtig og retfærdig måde uden, at vi risikerer at skade…