Arbejdspladsvurderingen 2012 er offentliggjort

Arbejdspladsvurdering for Aarhus Universitet 2012 blev offentliggjort torsdag, den 21. februar 2013, klokken 12.00. På AU Herning er de ansatte overordnet godt tilfredse med deres arbejde, men der er også udfordringer, der skal arbejdes på.

21.02.2013 | Mikkel Stegenborg Nørgaard

Rapporten peger som ventet på, at der i forbindelse med den faglige udviklingsproces er udfordringer på AU Herning ligesom på resten af Aarhus Universitet. Det generelle billede af de ansattes trivsel viser helt overordnet, at de ansatte ved Aarhus Universitet trives godt. Direkte adspurgt svarer 79 procent af respondenterne, at de ”altid/næsten altid eller ofte” føler sig godt tilpas på deres arbejde, og 80 procent svarer, at de ”overordnet set er tilfredse med arbejdet”. Gennemsnittet på hovedområdet er for disse faktorer hhv. 75 procent og 82 procent, og endvidere finder 86 procent af respondenterne på AU Herning arbejdet interessant ”altid/næsten altid eller ofte”.

39 procent af respondenterne oplever at "blive anerkendt for et godt stykke arbejde ”ofte, næsten altid eller altid”, 60 procent af respondenterne oplever at føle sig som del af et socialt fællesskab til trods for at flertallet af respondenterne oplever kollegerne som imødekommende (82 %), føler 18 procent sig næsten altid eller ofte ensomme i deres hverdag på arbejdet.

Endvidere føler hver tredje VIP, der har deltaget i APV-undersøgelsen, sig ofte eller næsten altid udkørt, og 14 procent angiver, at de ofte eller næsten altid har stærke stress-symptomer i form af for eksempel ondt i maven, nedtrykthed, og rastløshed. Til disse dele af materialet siger centerleder, professor Michael Goodsite at:

- Det er med stor alvor, jeg ser på disse vurderinger, og jeg ser frem til sammen med alle ansatte at arbejde målrettet på at forbedre dem. Ingen burde være alene på AU Herning, og jeg er sikker på, at vi kan gøre meget for at opdyrke en mere anerkendende kultur, hvor vi er bedre til at rose hinanden og åbenlyst værdsætte gode resultater. Vi skal også blive bedre til at prioritere opgaver og passe på hinanden. Mit håb er, at de input, der frem til næste APV kommer fra medarbejderne, vil hjælpe med at adressere disse udfordringer.

Generel optimisme trods udviklingsproces
Michael Goodsite ser dog generelt positivt på rapportens resultater og vil især gerne fremhæve områderne omkring relationerne til kollegaer og arbejdet.

- Det er dejligt at se, at langt størstedelen af os her på AU Herning føler, at vi har gode kolleger, og at vi stadig brænder for vores job og arbejdsplads, udtaler Michael Goodsite og uddyber:
- Vi har gennem længere tid været udsat for en masse forandringer i form af nye referencer, nye arbejdsopgaver, nye kollegaer, ny administrativ struktur og implementering af nye it-systemer. Det er flot, at vi alle har formået at holde gejsten oppe og trods alle disse ændringer har forsøgt at holde fast i fællesskabet og været imødekommende og hjælpsomme overfor både nye og gamle kolleger.

At den enkelte ansatte godt kan føle, at det sociale fællesskab måske ikke er så stærkt,  som det var engang, og ind i mellem kan føle sig alene er selvsagt beklageligt, men det må nok betegnes som en naturlig følge af den faglige udviklingsproces og de mange tiltag, der er sat i søen på AU Herning i den seneste tid.

Udfordringer for ledelsen

I rapporten identificeres imidlertid også områder, hvor den daglige ledelse og dennes kommunikation kan blive bedre. 50 procent af respondenterne mener, at den daglige ledelse er synlig i dagligdagen, og 66 procent af respondenterne mener, at de trygt kan henvende sig til den daglige ledelse. Det er områder, hvor institutledelsen gerne ser en forbedring.
- Baseret på undersøgelsens svar, kan og bør ledelsesudførelsen på nogle punkter blive bedre. Sammen med resten af medarbejderne på AU Herning er jeg sikker på, at vi når frem til konkrete bud på, hvordan den daglige ledelse kan løfte opgave mere tilfredsstillende i fremtiden, siger Michael Goodsite.

Generelt om APV’en på AU Herning og Aarhus Universitet 2012

AU Herning har 60 fuldtidsansatte medarbejdere fordelt på 48 videnskabelige medarbejdere (VIP’ere), 12 teknisk-administrative medarbejdere (TAP’ere) samt ca. 30 TAP-ansatte tilknyttet via andre administrative enheder på AU og små 200 deltids VIP – de sidste to kategorier indgår ikke i undersøgelsen. På AU Herning var svarprocenten 83 %.

Aarhus Universitet beskæftiger over 8.000 medarbejdere fordelt på godt 4.000 VIP’ere og knap 4.000 teknisk-administrative medarbejdere (TAP’ere). Over 6.300 ansatte har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 82,5. Knap 750 ansatte på Business and Social Sciences har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 85,5 og med høje svarprocenter fra alle dele af hovedområdet.

Medarbejdere