Navne

Jørn Bue Madsen

Jørn Bue Madsen startede 1. september som erhvervs.ph.d.-studerende på BTECH. Her skal han forske i Mergers and Acquisitions med særligt fokus på den organisatoriske læring.

Foto: Privat

Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?

Mit ønske om at skrive en ph.d. inden for det felt, jeg har arbejdet med de seneste mange år i ind- og udland, førte til BTECH hos Aarhus Universitet, da jeg blev anbefalet Rene Chester Goduscheit som vejleder på projektet, og mit emne passer rigtigt godt ind i det, BTECH beskæftiger sig med. Min sponsor på projektet har, efter en nylig større fusion inden for energibranchen, fået hovedsæde i Aarhus-området, og derfor kunne det samtidig være starten på et bredere samarbejde mellem AU og virksomheden.

Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her på instituttet?

Jeg skriver min ph.d.-afhandling inden for området M&A (Mergers and Acquisitions) med særlig fokus på den organisatoriske læring, da jeg i mange år har arbejdet med dette felt i ind- og udland. Der handles virksomheder globalt for 4.000 mia. USD årligt (2018). Størstedelen af disse handler fejler, hvilket betyder de enten destruerer værdi eller ikke tilfører værdi til aktionærerne. Til trods for mange års forskning inden for området er succesraten ikke øget væsentligt. 

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Jeg er uddannet MSc i ME Energy and Renewables fra Cranfield University i England og BSc i Mechanical Engineering fra Odense Ingeniørhøjskole. Jeg har også en HD i forandringsledelse og en Executive MBA fra Syddansk Universitet.

Hvad har du arbejdet med før?

De seneste 22 år har jeg arbejdet med M&A, strategiudvikling og -implementering samt forandringsledelse og forretningsudvikling i og udenfor Danmark. Heraf 18 år som CEO, bestyrelsesformand og -medlem i forskellige selskaber og brancher. Jeg har været ansvarlig for flere virksomhedsovertagelser og -integrationer, hvilket har givet mig en god ballast, erfaring og stor interesse for denne type aktiviteter.

Kan du fortælle os lidt om dig selv, din familie, og hvad du laver i din fritid?

Jeg er 55 år, bosiddende i Vejen sammen med min kone Vivi, Marcus på 16 år, som nu er begyndt i 1. g, og Louise på 19 år, der netop er færdig med sin studentereksamen og senere vil begynde på biologistudiet på Aarhus Universitet. Jeg holder meget af sport, hvorfor jeg bruger en del tid på fitness og Krav Maga samt fisketure med Marcus og Louise.