Sprogservice Medarbejdere

Maskinoversættelse

Oktober 2019: Google Translate: Far med lempe

Mange føler sig fristet til at bruge Google Translate (GT), og oversættelsesværktøjet har da også sine fordele: Det er hurtigt, det er gratis og det er nemt at bruge.

Men, men, men – GT kræver, at man gennemlæser den oversatte tekst kritisk og foretager rettelser efterfølgende. Hvis man ikke udviser den fornødne årvågenhed, risikerer man at stå tilbage med en uprofessionel, ugrammatisk, usammenhængende og, i værste tilfælde, uforståelig tekst.

Det skyldes bl.a. følgende:

En stor del af en oversætters arbejde består i at forstå teksten for dermed at kunne vælge den rette terminologi. GT derimod tager ikke hensyn til konteksten. Værktøjet oversætter ord for ord og forholder sig ikke til det store billede, så at sige. Terminologivalg er kontekstafhængig, og forstår man ikke konteksten, kan det give nogle ret spøjse resultater, som i nedenstående eksempler fra en tekst, der omhandler en tandlægepraksis:

[...] he has probably been too busy with crowns and plumps* […].*fillings
[...] he thought a penny** was needed […].**crown

Endnu et eksempel på GT’s manglende ’helhedsforståelse’ ser vi i oversættelsen af ordsprog, som sjældent kan oversættes direkte.

Dansk ordsprogGT's oversættelseKorrekt oversættelse
At skyde gråspurve med kanonerTo shoot gray sparrows with gunsUse a sledgehammer to crack a nut
Han slog to fluer med et smækHe struck two flies with a bangHe killed two birds with one stone
En elefant i en porcelænsbutikAn elephant in a porcelain shopBull in a china shop

Målgruppetilpasning er en integreret del af en oversætters værktøjskasse. Det er utroligt vigtigt at kende sin modtager, så man kan tilpasse teksten derefter ift. sprogligt niveau mm. Hvilken viden har modtageren i forvejen, hvor forklarende skal teksten være, skal det stilistiske niveau være højt? Igen vil GT’s ord-for-ord-tilgang gøre, at der ikke tages sådanne hensyn. 

Der er ikke en en-til-en relation mellem to sprog, og det er GT endnu ikke dygtig nok til at kunne navigere i. Vellykket oversættelse handler om at formidle kildetekstens budskab og ideer på et andet sprog og til en anden kultur. Her er der så mange faktorer på spil, at jobbet ikke kan overlades til en maskine, der er programmeret til at erstatte et ord med et andet. 

Budskabet er derfor: Bruger du af og til GT (evt. som inspiration), så er det yderst vigtigt, at du ser oversættelsen igennem med kritiske briller og ikke blot bruger den, som den er.