Søren Sørensen - Adjunkt

Med en baggrund indenfor energi og greentech-området og et afsæt i en teknisk forståelsesramme vil Søren Sørensen bidrage til undervisning og vejledning indenfor udvikling af nye forretningsmuligheder, iværksætteri og strategier på Business Development Engineer-studiet fra d. 1. april 2018.

Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi giver mig en unik mulighed for at arbejde med fagområder, hvor jeg kan anvende, nyttiggøre og kombinere mine erhvervsmæssige erfaringer samt min uddannelsesmæssige baggrund som ingeniør, HD og MBA. 

Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?

Jeg skal undervise og vejlede på bl.a. Business Development Engineer-studiet, mens jeg på samme tid vil fungere som vejleder og sparringspartner i studentervæksthuset Business Factory.  

Jeg skal altså med afsæt i en teknisk forståelsesramme bidrage med undervisning i og vejledning indenfor udvikling af nye forretningsmuligheder, iværksætteri og strategiudvikling. Derudover skal jeg indgå i undervisningsmæssige sammenhænge, hvor min erfaring og uddannelsesmæssige baggrund er relevant. 

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Jeg er uddannet som teknikumingeniør indenfor stærkstrømsteknik på Aarhus Teknikum. Jeg har siden suppleret min uddannelse med en HD i organisation fra Handelshøjskolen i Aarhus, samt en Executive MBA i forandringsledelse ligeledes fra Handelshøjskolen i Aarhus/SDU. Derudover har jeg sideløbende suppleret min MBA med uddannelser bl.a. på INSEAD og Board Governance. 

Hvad har du lavet før?

Jeg har arbejdet indenfor energi og greentech-området i stort set hele min erhvervsmæssige karriere. Mit allerførste job som ingeniør var som energirådgiver med særligt fokus på optimering af store elkunders energiforbrug. Jeg var en af de første, der blev ansat i Danmark indenfor dette område, da energiselskaberne begyndte at fokusere på at optimere elforbruget som alternativ til ensidig udbygning af kraftværkerne. Opgaven her var at starte aktiviteter på, udarbejde strategi og mål samt forestå udførelsen – integreret ressource planlægning. 

Da man i EU påbegyndte liberaliseringen af elmarkedet, blev jeg ansat som overingeniør for el- og vandforsyningen i Aarhus Kommune. Opgaven her var at optimere de to forsyningsområder. For vandforsyningsområdet var fokus på vandkvalitet og udbygning af vandværkskapaciteten, og for elforsyningsområdet var fokus på teknisk optimering og forberedelse til den kommende liberalisering af elmarkedet.

I år 2000 lykkedes det at skabe forudsætningen for at fusionere en række energiselskaber omkring Aarhus til selskabet NRGi A.m.b.a. Jeg valgte at gå med ind i det nye selskab, i første omgang som teknisk direktør og derefter som henholdsvis forretningsdirektør og direktør for hele virksomheden. I NRGi har liberaliseringen af sektoren medført et betydeligt fokus på strategi- og forretningsudvikling. Herunder opstart af helt nye forretningsområder som WUPTI.com, Waoo og investering i vindprojekter osv.

Siden afslutningen af min MBA for godt 10 år siden har det været mit ønske på et tidspunkt at skifte til universitetsverdenen, hvorfor jeg for 3 år siden indgik en aftale med bestyrelsen i NRGi om, at jeg fra maj 2017 fik mulighed for at prøve de nye muligheder af. Jeg har stadig nogle enkelte bestyrelsesopgaver for NRGi, men disse stopper i løbet af det kommende år.

I 2017/18 har jeg haft fornøjelsen af som ekstern lektor at undervise i strategi på GMM og HD, ligesom jeg har undervist på Business Academy Aarhus i innovation og entreprenørskab.

Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?

Jeg kommer oprindeligt fra Varde, hvor mine forældre havde en gård. I dag bor jeg sammen med min familie i en lille landsby Stenderup mellem Horsens og Hedensted. Vi bor i et gammelt hus fra 1870, som kaldes Teglværkshuset. Jeg bor sammen med Hanne, sammen har vi to piger, Katrine på 20 og Emma på 17. Vores fritidsinteresser er mest fokuseret på familie og venner, samt det at rejse på lidt længere ture til f.eks. Burma og Kina.