Eksamensplanlægning: Ny arbejdsdeling mellem Studieadministrationen og Institutsekretariatet

I forbindelse med harmoniseringen af snitflader og arbejdsgange på Aarhus BSS er en del eksamensrelaterede opgaver flyttet fra Studieadministrationen til Institutsekretariatet.

02.10.2017 | Tine Bagger Christiansen

Der er nu afholdt overdragelsesmøder, og fordelingen fremover ser ud som følger:

Aarhus BSS Studieadministrationen har fortsat opgaver, der er forankret i STADS, og som har at gøre med tilmelding og framelding til eksamener.

Institutsekretariatet står for planlægningen af eksamener i øvrigt. Deriblandt følgende opgaver:

 

-          Planlægning af eksamensdatoer i samarbejde med uddannelseskoordinatorerne.

-          Korrekturlæsning af eksamensopgaver

-          Indkaldelse af censorer

-          Eksamensrækkefølge

-          Upload af opgaver og tildeling af bedømmere i WISEflow.

-          Reeksamen

Tilsyn, fortæring og lokalebookning varetages af hhv. Heidi Larsen og Lis Kølbæk Frahm på baggrund af input fra institutsekretærerne.

Opgaverne bliver dermed fordelt således:

Vi håber, at ovennævnte skitse over arbejdsfordelingen kan give et overblik over, hvem der kan hjælpe med hvad. I tvivlstilfælde skal vi nok sikre, at henvendelser kommer til den rette.

De studerendes kontaktflade bliver det nye Study Service i stueetagen (den tidligere studieadministration). BSS Studier håber i løbet af efteråret 2017 at være klar med et nyt format for, hvordan vi møder de studerende i en samlet Study Service, der udover undervisnings- og eksamensadministration også rummer studievejledning og udveksling samt karrierecenter. Indtil videre flytter Mette Bak Odder, Lena Tarpgaard Møller og John Hansen i uge 40 ned i stueetagen af det hvide tårn.              

Administrative forhold, Aarhus BSS