Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Forskning og indberetning Eksterne midler

Fonde


Horizon 2020

Calls for proposals

24/01 - 2019 | UCPM-1-1

Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution

Identifier: UCPM-2019-PP-AG
Pillar: UCPM-1-1
Opening Date:
Deadline: Thu, 4 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

22/01 - 2019 | EU.3.

H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage

Identifier: H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Thu, 7 Nov 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | EU.3.

Shift2Rail JU call proposals 2019

Identifier: H2020-S2RJU-2019
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 18 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | EU.3.

FCH2 JU call for proposals 2019

Identifier: H2020-JTI-FCH-2019-1
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 23 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | REC-1-1

Call for proposals for action grants 2019

Identifier: REC-AG-2019
Pillar: REC Programme 2014-2020
Opening Date:
Deadline: Thu, 13 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | AGRIP-1-1

Call for proposals for simple programmes 2019 – Promotion of agricultural...

Identifier: AGRI-SIMPLE-2019
Pillar: AGRIP-1-1
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | AGRIP-1-1

Call for proposals for multi programmes 2019 – Promotion of agricultural...

Identifier: AGRI-MULTI-2019
Pillar: AGRIP-1-1
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | JUST.1.1

Call for proposals for action grants 2019

Identifier: JUST-AG-2019
Pillar: Justice programme 2014-2020
Opening Date:
Deadline: Thu, 13 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

10/01 - 2019 | EU.3.

SESAR 2020 IR-VLD WAVE 2

Identifier: H2020-SESAR-2019-1
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

8/01 - 2019 | COSME.1.3

European Cluster Excellence Programme

Identifier: COS-CLUSTER-2018-03-02
Pillar: More favourable conditions for business creation and growth
Opening Date:
Deadline: Thu, 4 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet projekter til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje for støtte til forskningens fysiske rammer. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

I legatarfortegnelsen for 2018 er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

Læs mere om fondens virkemidler i 2019.

AUFF Starting Grants: Seneste ansøgningsfrist var 1. oktober 2019.

AUFF NOVA: Seneste ansøgningsfrist var 4. oktober 2019. 

AUFF Flagskibe: Seneste ansøgningsfrist var 1. maj 2019. 

Publikationsstøtte: Seneste ansøgningsfrist var 1. september 2019. 

Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg 

Forskningsophold i Møllehuset 

Få flere informationer vedrørende støtteprogrammer.

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev #16

Læs bl.a. interview med prodekaen Anne Marie Pahuus, som fortæller, hvordan organisering af forskningen har øget dialog og udveksling af ideer mellem forskerne – og øget hjemtaget af eksterne midler. Du kan også læse, at AU deltager i 78 COST netværk, om at EU kommissionen har mere fokus på borgerinddragelse og samskabelse i vurderingen af ansøgninger, om det nye Horizon Europe - afløseren for Horizon202 og om EU krav om adgang til ”Open Research Data”

Nyhedsbrev #15

Læs bl.a. interview med prodekan Ole Steen Nielsen om Health' nye Forskningsforum, som et tiltag til at styrke dialogen og rammerne om ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om etik i ansøgninger, status på H2020 og Brexit, hjælp til koordinatoransøgninger mm.

Nyhedsbrev #14

Læs bl.a. interview med prodekan Søren Keiding om Fakultet for Science and Technologys strategi og tiltag for at styrke ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om Novo Nordisk Fonden, nye faktaark fra  Styrelsen for Forskning og Uddannelse, nyt om ERC mm.

Nyhedsbrev #13

Læs bl.a. interview med Lektor Lisbeth Frostholm, som med vilje og en stærk tro på ideen fik 9.4 mio. kr. fra Innovationsfonden, da hun søgte 3. gang. Du kan også læse om 32 årige adjunkt Pernille Klarskov Pedersens gode erfaringer med at deltage i et Costnetværk og få udbygget sit europæiske netværk på rekordtid. Derudover kan du læse om Kunsten at skrive en god ansøgning og VILLUM FONDENs programmer.

Nyhedsbrev #12

Læs bl.a. om bevillingsgivernes ønske om, at flere kvinderne kommer på banen inden for alle områder af ekstern finansiering. Flere kvinder skal søge, flere kvinder skal vurdere ansøgninger, flere skal have bevillinger – og så skal der tages højde for kønsaspektet i selve forskningen og dermed ansøgningerne. Derudover kan du læse om: Interviewtræning i Forskningsstøtteenheden, Gode råd til ansøgningen fra René Damkjer, Innovationsfonden, Den Europæiske Forsvarsfond, Danske Innovationscentre, Forskning og dokumentarfilm.

Nyhedsbrev#11

Læs bl.a. interview med Professor Jacob Sherson, som har satset på ekstern finansiering fra private amerikanske fonde – og er lykkedes med det. Og interview med professor Charlotte Ulrikka Rask, som har gentænkt sin ansøgningsstrategi med rådgivning fra Forskningsstøtteenheden. Du kan også læse om evaluatorernes perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020, lidt om det nye rammeprogram mm.

Nyhedsbrev #10

Læs bl.a. interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Du kan desuden læse om EU- Bruxelleskontorets mulighed for at hjælpe AUs forskere i EU, og hvordan de sikrer AUs indflydelse på den forskningspolitiske dagsorden. Endvidere er der omtale af nye regler angående økonomi og open acces.


Nyhedsbrev #9

Læs bl.a. interview med professor Venka Simovska, som fortæller, hvordan Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU har indført en intern review-proces på fondsansøgninger som en vej til at øge kvaliteten i ansøgningerne. Du kan også læse et interview med Hanne Marie Motzfeldt fra det nye Center for Ret og Digitalisering, som inviterer til forskningssamarbejde.

 

Nyhedsbrev #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

 

Nyhedsbrev #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

 

Nyhedsbrev #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

 

Nyhedsbrev #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

 

Nyhedsbrev #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

 

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

 

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

 

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.

Arrangementer og workshops

Skriv bedre ansøgninger
Skriv bedre ansøgninger og hør om mulige bevillingsgivere. Deltag i vores workshops eller informationsmøder.   Læs mere her.

Få hjælp til din ansøgning

Kontakt en forskningsrådgiver

Health

Science and Technology

 

Arts/Aarhus BSS

 

Bibliometri

37901 / i28