Fonde


Horizon 2020

Calls for proposals

24/01 - 2019 | UCPM-1-1

Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution

Identifier: UCPM-2019-PP-AG
Pillar: UCPM-1-1
Opening Date:
Deadline: Thu, 4 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

22/01 - 2019 | EU.3.

H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage

Identifier: H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Thu, 7 Nov 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | EU.3.

Shift2Rail JU call proposals 2019

Identifier: H2020-S2RJU-2019
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 18 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | EU.3.

FCH2 JU call for proposals 2019

Identifier: H2020-JTI-FCH-2019-1
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 23 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | REC-1-1

Call for proposals for action grants 2019

Identifier: REC-AG-2019
Pillar: REC Programme 2014-2020
Opening Date:
Deadline: Thu, 13 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | AGRIP-1-1

Call for proposals for simple programmes 2019 – Promotion of agricultural...

Identifier: AGRI-SIMPLE-2019
Pillar: AGRIP-1-1
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | AGRIP-1-1

Call for proposals for multi programmes 2019 – Promotion of agricultural...

Identifier: AGRI-MULTI-2019
Pillar: AGRIP-1-1
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

15/01 - 2019 | JUST.1.1

Call for proposals for action grants 2019

Identifier: JUST-AG-2019
Pillar: Justice programme 2014-2020
Opening Date:
Deadline: Thu, 13 Jun 2019 17:00:00 (Brussels local time)

10/01 - 2019 | EU.3.

SESAR 2020 IR-VLD WAVE 2

Identifier: H2020-SESAR-2019-1
Pillar: Societal Challenges
Opening Date:
Deadline: Tue, 16 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

8/01 - 2019 | COSME.1.3

European Cluster Excellence Programme

Identifier: COS-CLUSTER-2018-03-02
Pillar: More favourable conditions for business creation and growth
Opening Date:
Deadline: Thu, 4 Apr 2019 17:00:00 (Brussels local time)

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet bevillinger til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje til andre formål. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

I legatarfortegnelsen for 2018 er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  En legatarfortegnelse for 2019 er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i foråret 2020. Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

AUFF Starting Grants.

AUFF NOVA: Opslag medio 2020.

AUFF Flagskibe: Opslag ultimo 2020 med forventet bevilling i 2021. 

Mobilitet - ind/ud: Opslaget er udsat indtil der igen er åbnet tilstrækkeligt op for ind- og udrejse.

Publikationsstøtte: Der var ansøgningsfrist den 20. februar 2020, kl. 12.00.

Næste deadline forventes at blive 4. september 2020  

Ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg 

Forskningsophold i Møllehuset 

Forskningsophold i Husumgade: Opslag i løbet af marts 2020. 

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev - arkiv

Nyhedsbrev - arkiv

Nyhedsbrev/Newsletter #18

Læs bl.a., hvordan du skriver et godt impactafsnit, som forholder sig til communication, dissemination og exploitation. Du kan også læse interview med Forskningsstøtteenhedens nye funktionschef, om muligheden for at søge EUopStartsmidler, nyt fra det Europæiske Forskningsråd mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #17

Læs bl.a. interview med Prodekan Per Baltzer Overgaard, som fortæller om tiltag på BSS for at øge hjemtag af eksterne midler. Du kan også læse om et dashboard, hvor du kan følge med i AUs og andres EU projekthjemtag på Horizon 2020, at ERC bevillinger gives til alle forskningsområder – også de mere anvendelsesorienterede og at det desværre stadig går trægt med at få kønsbalancen på plads blandt de ansatte på universiteterne.

Nyhedsbrev/Newsletter #16

Læs bl.a. interview med prodekan Anne Marie Pahuus, som fortæller, hvordan organisering af forskningen har øget dialog og udveksling af ideer mellem forskerne – og øget hjemtaget af eksterne midler. Du kan også læse, at AU deltager i 78 COST netværk, om at EU kommissionen har mere fokus på borgerinddragelse og samskabelse i vurderingen af ansøgninger, om det nye Horizon Europe - afløseren for Horizon202 og om EU krav om adgang til ”Open Research Data”

Nyhedsbrev/Newsletter #15

Læs bl.a. interview med prodekan Ole Steen Nielsen om Health' nye Forskningsforum, som et tiltag til at styrke dialogen og rammerne om ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om etik i ansøgninger, status på H2020 og Brexit, hjælp til koordinatoransøgninger mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #14

Læs bl.a. interview med prodekan Søren Keiding om Fakultet for Science and Technologys strategi og tiltag for at styrke ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om Novo Nordisk Fonden, nye faktaark fra  Styrelsen for Forskning og Uddannelse, nyt om ERC mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #13

Læs bl.a. interview med Lektor Lisbeth Frostholm, som med vilje og en stærk tro på ideen fik 9.4 mio. kr. fra Innovationsfonden, da hun søgte 3. gang. Du kan også læse om 32 årige adjunkt Pernille Klarskov Pedersens gode erfaringer med at deltage i et Costnetværk og få udbygget sit europæiske netværk på rekordtid. Derudover kan du læse om Kunsten at skrive en god ansøgning og VILLUM FONDENs programmer.

Nyhedsbrev/Newsletter #12

Læs bl.a. om bevillingsgivernes ønske om, at flere kvinderne kommer på banen inden for alle områder af ekstern finansiering. Flere kvinder skal søge, flere kvinder skal vurdere ansøgninger, flere skal have bevillinger – og så skal der tages højde for kønsaspektet i selve forskningen og dermed ansøgningerne. Derudover kan du læse om: Interviewtræning i Forskningsstøtteenheden, Gode råd til ansøgningen fra René Damkjer, Innovationsfonden, Den Europæiske Forsvarsfond, Danske Innovationscentre, Forskning og dokumentarfilm.

Nyhedsbrev/Newsletter #11

Læs bl.a. interview med Professor Jacob Sherson, som har satset på ekstern finansiering fra private amerikanske fonde – og er lykkedes med det. Og interview med professor Charlotte Ulrikka Rask, som har gentænkt sin ansøgningsstrategi med rådgivning fra Forskningsstøtteenheden. Du kan også læse om evaluatorernes perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020, lidt om det nye rammeprogram mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #10

Læs bl.a. interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Du kan desuden læse om EU- Bruxelleskontorets mulighed for at hjælpe AUs forskere i EU, og hvordan de sikrer AUs indflydelse på den forskningspolitiske dagsorden. Endvidere er der omtale af nye regler angående økonomi og open acces.


Nyhedsbrev/Newsletter #9

Læs bl.a. interview med professor Venka Simovska, som fortæller, hvordan Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU har indført en intern review-proces på fondsansøgninger som en vej til at øge kvaliteten i ansøgningerne. Du kan også læse et interview med Hanne Marie Motzfeldt fra det nye Center for Ret og Digitalisering, som inviterer til forskningssamarbejde.

 

Nyhedsbrev /Newsletter #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

 

Nyhedsbrev/Newsletter #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

 

Nyhedsbrev/Newsletter #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

 

Nyhedsbrev/Newsletter #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

 

Nyhedsbrev/Newsletter #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

 

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

 

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

 

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.


Arrangementer og workshops


Den tidligere annoncerede workshop: 'Skriv succesfulde ansøgninger - Workshop for ansatte på HEALTH - 1. april 2020' er udskudt. Ny dato følger, når AU åbner for fysisk tilstedeværelse igen.

Få hjælp til din ansøgning

Kontakt en forskningsrådgiver

Health

Nat/Tech

 

Arts/Aarhus BSS

 

Bibliometri