Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  BTECH Om instituttet Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen

På BTECH består arbejdsmiljøgruppen af: 

Medarbejderrepræsentant

Ledelsesrepræsentant

Arbejdsmiljøgruppen på BTECH er gjort til en del af Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) pga. gruppens størrelse.

De ansatte i BSS' administrative center er repræsenteret ved egne arbejdsmiljørepræsentanter.

26577 / i28