Arbejdsmiljøgruppen

På BTECH består arbejdsmiljøgruppen af: 

Kontorer og undervisningslokaler


Ledelsesrepræsentant


Medarbejderrepræsentant

Laboratorier


Ledelsesrepræsentant


Medarbejderrepræsentant

Arbejdsmiljøgruppen på BTECH er gjort til en del af Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) pga. gruppens størrelse.

De ansatte i BSS' administrative center er repræsenteret ved egne arbejdsmiljørepræsentanter.