Konferencedeltagelse

Den ph.d.-studerende opfordres til at deltage i konferencer. I løbet af det første år i ph.d.-forløbet opfordres den studerende til i samarbejde med vejleder at identificere en eller to relevante konferencer, hvor den studerende deltager. Det forventes ikke, at den ph.d.-studerende har en aktiv forpligtigelse på disse konferencer. I år to og tre opfordres den ph.d.-studerende ligeledes til konferencedeltagelse. Her stilles imidlertid krav til aktiv deltagelse (præsentation, poster session eller lignende).