Politik for bibeskæftigelse på BTECH

Reglerne for bibeskæftigelse på BTECH er hentet fra Aarhus Universitets personalepolitik fra 2011, der bl.a. specificerer, at bibeskæftigelse er tilladt for universitetets medarbejdere, medmindre et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

  • At bibeskæftigelsen medfører, at medarbejderen ikke kan udfylde sin stilling ved universitetet samtidig med varetagelse af bibeskæftigelsen (arbejdsindsats og tilgængelighed)
  • At bibeskæftigelsen er i konkurrence med universitetets virksomhed
  • At der opstår habilitetsproblemer på grund af bibeskæftigelse
  • At bibeskæftigelsen er uforenelig med den agtelse og tillid, der er nødvendig for at være ansat ved universitetet eller
  • At bibeskæftigelsen er i strid med interne regler og instrukser.

Det er i første omgang op til den enkelte medarbejder i dialog med institutlederen eller viceinstitutlederen at vurdere, om en konkret bibeskæftigelse vil være i konflikt med kriterierne.


Fra universitetsledelsen og BTECH's ledelse er der opbakning til, at undervisere og forskerne som privatpersoner bidrager med rådgivning til den private sektor, så længe rådgivningen lever op til personalepolitikkens retningslinjer.