Institutsekretariatet står for planlægningen af eksamener, herunder: 

  • Planlægning af eksamensrækkefølge
  • Allokering af eksterne censorer
  • Fordeling af bedømmere i WISEflow
  • Korrekturlæsning og upload af opgaver i WISEflow

Ved andre henvendelser vedr. eksamen samt undervisning skal man kontakte Aarhus BSS Studier.


Ift. allokering af ansattes tid til undervisning og eksamen er det den relevante studieleder eller uddannelseskoordinatorer, man skal kontakte.


Aarhus BSS Studier varetager opgaver, der er forankret i STADS, og som har at gøre med tilmelding og framelding til eksaminer.  

Bemærk, at både WISEflow og Blackboard henter data om studerendes eksamenstilmeldinger fra STADS, og det er kun Aarhus BSS Studier, der har adgang til at ændre i STADS.


Tilsyn, fortæring og lokalebookning varetages af hhv. Heidi Larsen og Studieplan på baggrund af input fra institutsekretariatet.  


Studievejledningen står for vejledning af og information til de studerende omkring bl.a.:

  • Eksamen og reeksamen
  • Merit, dispensation og orlov
UddannelseInstitutsekretariatStudieadministrationHeidi LarsenStudieplan
BDE og GMMKarin HørupNanna H. Andersen
 (projekteksaminer,
eksterne censorer, koordinering)
Helle Winther BorupTilsyn og fortæringLokalebookning
Cand.it.Charlotte Kejser RasmussenTina Aronro
Cand.merc.Lisa Vestergaard Sørensen Marianne Petersen
Cand.polyt.Charlotte Kejser Rasmussen Helle Krøyer
HA og BScLisa Vestergaard SørensenBolette Bligaard
HDKarin HørupMads Ulrik Pedersen