Biogas 2020

Forskningsgrupperne EngTech og MBIT har arbejdet med at omstille den tunge transportsektor i Danmark til biogas. Siden sidst har der været nogle vigtige begivenheder og aktiviteter, som har givet fornyet optimisme om udviklings- og læringspotentialet i Biogas2020-projektet set med danske øjne.

Biogas 2020. Foto: Colourbox

Tönsberg
Den 6.-7. april: Skandinavisk projektmøde/konference for alle partnerne, som denne gang blev afholdt i Tönsberg, Norge:

Her blev der præsenteret forskellige indlæg om norsk best-practice fra såvel politiske-, kommunale- samt erhvervslivets synspunkt. Danmark er langt bag både Norge og Sverige, når det kommer til udbredelsen og erfaringerne med anvendelse af biogas i den tunge transportsektor. I begge lande har tilgangen været stærkt præget af, at det har været drevet af kommunalt styrede samarbejder med erhvervslivet – nogle erfaringer og tiltag, som vi i Danmark kan lære meget af, og inden for relativt få år burde kunne nå.

Vidensplatform om Biogas i Norden
Under projektmødet blev der arbejdet med workshops i de specifikke work packages, hvor BTECH specielt er tilknyttet WP5 – Infrastruktur med den danske partner NTU som WP-leder. Disse workshops har givet stor indsigt i potentielle synergieffekter mellem bl.a. AU og NTU, som sammen udvikler en vidensplatform til deling af forskning, artikler, rapporter, cases og best practice fra såvel Norge, Sverige og Danmark.

Foruden det officielle program, blev der med stor succes vidensdelt på tværs af partnerne i såvel Tönsberg som på færgeturen frem og tilbage, hvor der også blev afholdt nationalt dansker-møde.

En ny film om anvendelsen af biogas blev ligeledes lanceret.

Biogas case fra Samsø
Solskinsøen Samsø er et andet Biogas2020 initiativ, som MBIT er gået aktivt ind i. Her er der bl.a. 2 grupper cand.polyt. studerende, som arbejder med teknologi- og forretningsrelationerne mellem et projekteret biogasanlæg og Samsø Syltefabrik samt samspillet mellem biogasanlægget og landmænd med henholdsvis køer, grise og planter.

Samsø har desuden meget fokus på cirkulær økonomi omkring det biologiske, og MBIT skal i denne sammenhæng til workshop på Samsø Energiakademi, hvor Samsø kommune vil være vært for en snak omkring innovative forretningsmodeller som et værktøj til at imødekomme visionerne om cirkulær økonomi på Samsø. Her vil bl.a. forskere fra Roskilde Universitet også være repræsenteret.