Undervisning og eksamen

Aflysning af undervisning


­­⇒ pga. sygdom eller pludselige hændelser:

Underviser aflyser selv ift. studerende via Brightspace og sender herefter en e-mail til Heidi Larsen på btech@au.dk eller ringer på 8715 1908.

Skemaændringer


Drejer det sig om få erstatningstimer, kan disse blot aftales direkte med Heidi.

Opstår der tilfælde, hvor en større del af undervisningsgangene må aflyses eller flyttes, skal underviseren henvende sig til den relevante studieleder eller uddannelseskoordinator for at drøfte mulighederne.