Undervisning og eksamen

Skemaændringer

Drejer det sig om få erstatningstimer, kan disse blot aftales direkte med Heidi.

Opstår der tilfælde, hvor en større del af undervisningsgangene må aflyses eller flyttes, skal underviseren henvende sig til den relevante studieleder eller uddannelseskoordinator for at drøfte mulighederne.

Aflysning af undervisning

­­⇒ pga. sygdom eller pludselige hændelser:

Underviser aflyser selv ift. studerende via Brightspace og sender herefter en e-mail til receptionen på btech@au.dk eller ringer på 87151908.