Eksamensplanlægning: Ny arbejdsdeling mellem Studieadministrationen og Institutsekretariatet

I forbindelse med harmoniseringen af snitflader og arbejdsgange på Aarhus BSS er en del eksamensrelaterede opgaver flyttet fra Studieadministrationen til Institutsekretariatet. Der er nu afholdt overdragelsesmøder, og fordelingen fremover ser ud som følger:

BSS Studieadministrationen har fortsat opgaver, der er forankret i STADS, og som har at gøre med tilmelding og framelding til eksamener.

Institutsekretariatet står for planlægningen af eksamener i øvrigt. Deriblandt følgende opgaver:

  • Planlægning af eksamensdatoer i samarbejde med uddannelseskoordinatorerne.
  • Korrekturlæsning af eksamensopgaver
  • Indkaldelse af censorer
  • Eksamensrækkefølge
  • Upload af opgaver og tildeling af bedømmere i WISEflow.
  • Reeksamen

Tilsyn, fortæring og lokalebookning varetages af hhv. Heidi Larsen og Lis Kølbæk Frahm på baggrund af input fra institutsekretærerne.

Opgaverne bliver dermed fordelt således:

Uddannelse

Institutsekretariat

Studieadministration

Heidi Larsen

Lis Frahm

HA

Lisa V. Sørensen

Nanna H. Andersen

(Projekt-eksamener, eksterne censorer, koordinering)

Gitte Nielsen

Anne Svendsen

Tilsyn og fortæring

Lokale-bookning

BSc

Lisa V. Sørensen

Louise Cleve

GMM

Christina N. Kuhr

Louise Cleve

BDE

Christina N. Kuhr

 

Cand.merc.

Lisa V. Sørensen

Stine Fisker

Cand.polyt.

Charlotte K. Rasmussen

Bolette Bligaard

HD

Christina N. Kuhr

Helle Krøyer

Elektronik

Administrationen på ST (grovplan og korrekturlæsning dog fortsat Charlotte K. Rasmussen)

Adgangskursus

Administrationen på ST

 Vi håber, at ovennævnte skitse over arbejdsfordelingen kan give et overblik over, hvem der kan hjælpe med hvad. I tvivlstilfælde skal vi nok sikre, at henvendelser kommer til den rette.

De studerendes kontaktflade bliver det nye Study Service i stueetagen (den tidligere studieadministration). BSS Studier håber i løbet af efteråret 2017 at være klar med et nyt format for, hvordan vi møder de studerende i en samlet Study Service, der udover undervisnings- og eksamensadministration også rummer studievejledning og udveksling samt karrierecenter. Indtil videre flytter Mette Bak Odder, Lena Tarpgaard Møller og John Hansen i uge 40 ned i stueetagen af det hvide tårn.