En succesfuld cirkulær økonomi-konference på BTECH

En af de helt store og indflydelsesrige personligheder inden for udviklingen af den cirkulære økonomi var hovednavnet på konferencen med netop dette emne på BTECH den 28.11.2016.

Walter Stahel, Founder-Director of The Product-Life Institute Geneva indledte konferencen med det, det hele handler om: Hovedmålene for den cirkulære økonomi: At forlænge produkters levetid, producere langtidsholdbare varer, arbejde for at det kan betale sig at genbruge varer og nedsætte mængden af affald i verden. Og derudover vigtigheden af at sælge tjenester i stedet for produkter med henblik på at nå en cirkulær økonomi.

Cirkulær Økonomi prioriteres
I forhold til ressourcer taler man for tiden om et decideret paradigmeskift. EU har for nyligt besluttet, at den offentlige administration i EU-lande skal begrænse sit ressourcespild med 70 % inden 2030. Og det betyder, at det nu er blevet et område, der skal satses på. Spørgsmålet er blot hvordan.

Walter Stahel sagde det således:

”Et af problemerne er økonomi. Hvis politikere skal overbevises, skal de vide, at en indførsel af cirkulær økonomi blandt andet betyder en nedsætning af drivhusgasser og flere lokale jobs. Vi har brug for folk med viden herom, og vi skal tænke økonomisk for at overbevise politikere og økonomer.”

Tina Magaard, lektor på BTECH, Aarhus BSS i Herning, var arrangør af konferencen og hun udtaler: ”Vores produktions-og forbrugsmønstre er ikke bæredygtige, og truer med på langt sigt at presse klima og miljø så meget, at det kommer til at gå ud over vores børn og børnebørns muligheder for at leve et godt liv. At omstille vores økonomi fra en lineær til en cirkulær økonomi, er tilsyneladende den eneste måde, hvorpå vi kan opretholde vores levevis og levestandard uden at drive rovdrift på ressourcerne og udlede CO2, som vi gør det i dag. ”

Udvikling kræver omlægning
Ambitionen om, at samfundet skal omstille sig fra den lineære økonomi til det cirkulære, forudsætter en omlægning af den måde, man driver virksomhed og tænker forbrug på.

”Vi har brug for en mentalitetsændring, både hos forbrugerne og hos virksomhederne. Der har vi brug for innovative forretningsmodeller, og lige netop det emne var i fokus på konferencen,” fortæller Tina Magaard.

Vejen til cirkulær økonomi må nødvendigvis gå gennem en ændring af de grundlæggende prisstrukturer. En af måderne ser Tina Magaard i at fjerne momsen på service, og hæve prisen på råstoffer og materialer. På den måde skaber man en bevæggrund for at passe på tingene så længe som muligt. Men hvordan tjener virksomhederne så penge, kan man så spørge? Hvis hver enhed er designet til at vare 20 år i stedet for 2, så giver det jo ikke mersalg for virksomhederne. Nøgleordet er service, hvilket også var fokus hos en af hovedtalerne ved konferencen, Walter Stahel:

Service fremfor salg
Walter Stahel har udtænkt en model for, hvordan cirkulær økonomi kan sætte service i centrum. Det kan være til fordel for forbrugeren og for virksomheden. Essensen er, at ejerskabet af ”tingene” skal flyttes fra os som forbrugere over på virksomhederne. For vi har ikke behov for at eje en vaskemaskine, som Tina Magaard beskriver det. Vi har behov for at få vasket tøj! Og så at undgå uforudsete udgifter og irritation, når der går noget i stykker. Men i dag konstrueres maskiner til at gå i stykker, så de kan smides ud og erstattes af en ny.”

Løsningen er ifølge Tina Magaard, at gøre råstofferne dyrere og servicen billigere. Derved vil det give et naturligt incitament for at få tingene til at holde i så lang tid som muligt. Og det vil få virksomhederne til konkurrere om at give den bedste service og skabe de mest holdbare produkter fremfor at sælge så meget som muligt.

”Og så vil de konkurrere om at give forbrugerne en service, som er mest muligt orienteret mod vores behov, så vi slipper for alt besværet med at eje tingene,” slutter Tina Magaard.

Løsningen ligger dernæst hos os selv: Vi kan hver især gøre en indsats: Fx købe brugt tøj til vores børn, sænke forbruget og genbruge det, vi allerede har.

Formiddagen sluttede med et modeshow, hvor vi så tøj lavet af genbrug - flot og meget inspirerende!

Og inspiration er måske det rette ord for, hvordan vi kommer videre, for vi har hver især en reel mulighed for at ændre det aftryk, vi sætter på verden. Cirkulær økonomi betyder omsorg for hinanden og for vores miljø. Men det vigtigste budskab er: Vi bliver nødt til at sprede budskabet om, hvor vigtig cirkulær økonomi er.   Og det er det budskab, der hænger ved, nu hvor konferencen er ovre, og indsatsen for den cirkulære økonomi kun lige er begyndt.          

På konferencen deltog blandt andet:

  • Walter Stahel, Founder-Director of The Product-Life Institute Geneva
  • Ybele Hoogeveen, Head of group, Green economy, European Environment Agency
  • Francois Souchet, Project manager, Ellen McArthur Foundation
  • Mia Moegelgaard, CSR Manager, H&M
  • Ali Harlin, Research Professor at VTT Technical Research Centre of Finland
  • Adrian Zethraeus, projektledara at Swedish School of Textiles, University of Borås
  • Rien Otto, Founder-Director of Dutch Awareness 

Yderligere oplysninger

Lektor Tina Magaard

tm@btech.au.dk

Tlf.: +4587166893