Et eller flere ord?

Få styr på sammensatte ord

Kort og godt: På dansk skal sammensatte ord ALTID skrives i ét ord.   

Desværre er der gået lidt for meget sport i at dele sammensatte ord op på dansk. Det skyldes bl.a. stavekontrollen på pc’en eller mobilen, der automatisk deler eller sætter rød streg under ordet, så man fejlagtigt tror, det skal deles.

Nedenfor har vi derfor samlet en række råd og regler, så du hurtigt kan få styr på, hvornår ord skal ’limes’ sammen.


1. To eller flere ord
De fleste sammensatte ord består af to navneord. F.eks. er ’ingeniøruddannelser’ sammensat af ordene ’ingeniør’ og ’uddannelser’. Men de kan også være sat sammen af flere ord, f.eks. ’erhvervskandidatuddannelse’. I sidstnævnte eksempel er der desuden brugt et såkaldt ’fuge-s’ til at fuge to af navneordene sammen (’erhverv’ + ’s’ + ’kandidat’).

2. Sammensætninger med navne
- skrives også i ét ord, f.eks. ’Herningborgmester’.

3. Aller, smadder, super, mega, herre osv.
Sammensætninger med forstærkende førsteled skrives også i ét ord, f.eks. ’megagod’, ’superfint’ eller ’kanonsød’.

4. Indenfor/inden for, overfor/over for
Nogle sammensætninger kan valgfrit skrives i ét eller to ord, hvis de bruges som præposition (forholdsord) og derfor har én styrelse, dvs. at der kommer noget bagefter, f.eks. ”BTECH udbyder uddannelser inden for/indenfor ingeniørvidenskab og erhvervsøkonomi”. Derimod skal de altid skrives i ét ord, når der ikke kommer noget efter, f.eks. ”Det er varmt indenfor”.

5. Engelske låneord
Når engelske låneord er helt nye, skrives de som på engelsk, dvs. ofte i to eller flere ord, f.eks. ’open source’. Hvis ordet efterhånden bliver mere brugt og kendt på dansk, og hvis det udtales med mest tryk på første led, skal det skrives efter danske regler (dvs. i ét ord), f.eks. ’teambuildingkursus’ eller ’computerprogram’.

6. Sammensatte ord på engelsk
På engelsk deles sammensatte navneord i langt højere grad end på dansk, f.eks. ’business economics’ og ’engineering study programmes’.