Evaluering af bestemmelse i universitetsloven

Der gennemføres i øjeblikket en evaluering af universitetslovens bestemmelse om medbestemmelse og medinddragelse. Derfor vil udvalgte medarbejdere på AU - herunder AU Herning - blive bedt om at svare på en spørgeskemaundersøgelse.


Evalueringen gennemføres i et samarbejde mellem Danske Studerendes Fællesråd, Akademikerne, Danske Universiteter og Styrelsen for videregående uddannelse. Styrelsen har oplyst, at der netop nu er igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte ansatte og studerende på Aarhus Universitet (stikprøve).

Undersøgelsen gennemføres af Epinion, og det er planen, at resultaterne offentliggøres lige efter påske.

Der er arrangeret en konference den 15. maj med deltagelse af bl.a. minister, DSF, AC, Danske Universiteter og styrelsen, hvor Epinion fremlægger undersøgelsesresultaterne, der vil være genstand for debat.