Info om rekrutteringskampagnen 2014

Årets rekrutteringskampagne er i fuld gang på AU. Her kan du læse mere om tankerne bag kampagnen, og om hvordan du kan opfordre de studerende til at bidrage til kampagnen og dermed markedsføringen af AU Hernings uddannelser.

Universitetsledelsen vedtog den 27. maj 2013 de overordnede rammer for rekrutteringsaktiviteterne i 2014, herunder, at rekrutteringskampagnen for 2014 vil tage udgangspunkt i tankerne bag de sidste års rekrutteringskampagner. AU’s strategi 2013-2020 vil blive endnu tydeligere med fokus på bl.a. innovation, internationalisering og karrieremuligheder og alle aktiviteter vil bygge på vejledning som fundament og sætte fokus på det ”hele” studieliv.

Co-creation

Hovedoverskriften for rekrutteringskampagnen 2014 bliver co-creation, hvor de studerende (både danske og udenlandske), forskere og besøgende (fx gymnasieelever) skaber fortællingen og kampagnematerialet om AU og bliver ambassadører. Aktiviteter og begivenheder over hele året (f.eks. studiestart, studiepraktik, eksamenssituationen, udlandsophold mv.) vil danne rammen for, at studerende m.fl. kan fortælle om livet på Aarhus Universitet - helt konkret i form af fotos, film, historier og budskaber formidlet med hashtags via sociale medier.

Yourniversity – kampagnes webbaserede platform

Der er etableret et website, yourniversity.dk, som bliver landingsside for kampagnen. Sitet henter de studerendes aktivitet fra de sociale medier, og er en mosaik af film, billeder og tweets.

Sitet linker desuden ind i studieguiden til vejledning, åbent hus og uddannelserne. 

Ambassadører

For at skubbe platformen i gang er der fundet 12 studerende som med en iPhone i 2014 skal dokumentere deres studieliv. De bliver desuden gæsteredaktører på AU’s Facebookside, Instagram- eller Twitterkonto. 

Indhold

Kampagnen kører i hele 2014 med det største tryk i foråret og op til ansøgningsfristerne og med  følgende annonceringselementer:

  • Plakater og flyers på gymnasieskoler
  • Plakater på togstationer (se eksempel vedhæftet)
  • Biospot
  • Integreret indhold fra Yourniversity på Studieportalen
  • Mobilannoncering
  • Webbannere
  • Google adwords i hele 2014
  • Sociale medier i hele 2014 

Hjælp med at sprede budskabet og få de studerende til at blive en del af Yourniversity.dk

Det er et mål og afgørende for kampagnen at få involvereret de studerende, at gøre dem synlige og aktivere dem som formidlere af AU og det at studere på AU - herunder AU Herning.  Hjælp med at sprede kendskabet til kampagnen og yourniversity.dk. Fortæl fx om yourniversity i relevante fora. De studerende skal sørge for sammen med #yourniversity og #aarhusuni altid at tagge deres fag (eksempel: #tysk, #økonomi, #matematik). Derved får vi en masse fagnære fortællinger og ved at de studerende tagger deres fag automatisk på yourniversity.dk, kan vi lave links direkte til fagenes sider i studieguiden.