’Its’ eller ’their’ ved omtale af virksomheder og organisationer?

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Der er som sådan ingen officielle regler for brugen af ’its’ eller ’their’, når man refererer til virksomheder eller organisationer. Valget afhænger ofte af personlig præference og stil – dog er der nogle retningslinjer, du kan følge.

Det er mest almindeligt at bruge ’its’, når der henvises til virksomheder som en enkelt enhed. For eksempel:

  • WeBuildSmarter is known for its sustainable products. (WeBuildSmarter er kendt for sine bæredygtige produkter.)
  • The company launched its new product. (Virksomheden lancerede sit nye produkt.)

’Their’ anvendes til at signalere en mere kollektiv tilgang, som inkluderer de personer, der er en del af virksomheden. Denne brug er mere uformel og ses i sammenhænge, hvor fokus rettes mod fælles handlinger blandt personerne i virksomheden. For eksempel:

  • Google is a tech giant, and their employees are working on many exciting projects. (Google er en teknologigigant, og deres medarbejdere arbejder på mange spændende projekter.)

I praksis er begge former almindelige og accepterede, men det er vigtigt, at du er konsekvent i brugen. Overvej altid konteksten og tonen i kommunikationen, når du skal beslutte, hvilke pronominer du vil bruge. Hvis du skriver formelt, er ’its’ mest passende, mens ’their’ kan være et bedre valg i mere uformelle sammenhænge.