KASK-projekt har højnet kvaliteten

AU Herning har de sidste to år været med i projektet KASK – skandinavisk innovationskultur, der har været finansieret af EU-midler og slutter ved udgangen af 2014. Det har været en proces, hvor nye tiltag er blevet udviklet og eksisterende praksis er blevet gået efter i sømmene.


KASK-projektet har været et samarbejde mellem forskellige partere – både andre universiteter og eksterne aktører. Formålet med at være med i KASK-projektet har været at videndele og udvikle nye tiltag hos de deltagende parter.

I løbet af KASK-projektet har AU Herning arbejdet med kvalitetsudvikling af den tidligere mentorordning, der i dag hedder Company Connect Programme. Hele processen omkring arbejdet med AU Hernings Company Connect Programmes er blevet gennemgået og udviklet. Lige fra begyndelsen af et forløb med at finde og få koblet studerende og virksomheder sammen til selve samarbejdsforløbet og afslutningsvist evalueringsprocedurerne.

Kvalitetsudvikling af Company Connect Programmes

Det betyder helt konkret, at der er udviklet en ny fælles kontrakt for etablering af projektsamarbejder i regi af AU Hernings Company Connect Programmes. Kontrakten træder i kraft fra januar 2015 og skal fremadrettet bruges af alle, når der etableres samarbejde mellem studerende fra AU Herning og eksterne aktører.

Derudover bliver samtlige samarbejder/projekter mellem studerende og virksomheder nu registreret med det formål at gøre det enkelt og overskueligt at danne sig et hurtigt overblik over, hvilke virksomheder der samarbejdes med.

Og sidst men ikke mindst er der udviklet et helt nyt evalueringskoncept, der kommer til at være en fast del af alle samarbejder. Det kommer til at køre helt systematisk fremover, så data fra evalueringerne kan blive brugt til fortsat at udvikle ordningen, og samtidig kan data bruges som dokumentation for studierelevans, tilførsel af viden mv. i forbindelse med akkrediteringer og lignende.

Nye tiltag i Business Factory-regi

I løbet af de to år, som KASK-projektet har forløbet, har der været arrangeret forskellige arrangementer som en del af udviklingen af Business Factory. Bl.a. har der været afholdt konkurrencen Start-up-weekend for studerende i samarbejde med studentervæksthuset på TEKO.

Derudover er der blevet udviklet det nye koncept ”Business Catapult”, hvor studerende i forbindelse med deres mundtlige eksamensforsvar af et projekt inviterer eksterne interessenter med som en del af deres eksamen. Det kan eksempelvis være personer fra de samarbejdsvirksomheder, der har dannet grundlag for eksamensprojektet eller andre relevante interessenter, der kan give konstruktiv feedback til de studerende, før de skal endelig eksamineres af eksaminator og censor.

Sidst men ikke mindst er der i forbindelse med KASK-projektet blevet udviklet et årshjul, hvor diverse årlige tilbagevendende arrangementer og møder med kommuner, erhvervsråd mv. er indlejret. Dette årshjul vil fortsat blive brugt og fulgt fremadrettet, selvom selve KASK-projektet er udløbet.

Kontakt

Yderligere information og spørgsmål omkring KASK-projektet kan rettes til Anna Katrine Bruun.