Kongruens mellem subjekt og verbum på engelsk

Eksempler på almindelige kongruensfaldgruber

Foto: Jon Tyson, Unsplash

Nedenfor følger nogle af de mest almindelige kongruensfaldgruber.

Specielt ’of’-konstruktioner volder kvaler. Her er reglen, at navneordet, der står før ’of’, er subjektet i sætningen, og dermed det led, der bestemmer, om verballedet skal stå i ental eller flertal:

 • The collection of stamps is his prize possession.

To entalsnavneord, der er forbundet med ‘and’ tager et flertalsudsagnsord:

 • Bennie and Suzy always go out for a drink on weekdays.

Men hvis to navneord er forbundet med ’along with’ eller ’as well as’, hører det/de efterfølgende navneord ikke med til subjektet og skal derfor ikke tælles med:

 • The mother dog, as well as her puppies, is the cutest thing you’ll ever see.

Hvis to navneord er forbundet med ‘or’, ’either/or’ eller ’neither/nor’, tager udsagnsordet form efter det navneord, der står tættest på udsagnsordet:

 • Neither the dog nor its owner is fond of rainy weather.
 • Neither he nor his cousins play scrabble.

Ved ord, der angiver en mængde – ‘a lot’, ‘a majority’, ‘a number, ‘some’ – skrives verbet i ental eller flertal alt afhængig af, om navneordet, der står efter ’of’, er et entals- eller flertalsord:

 • A lot of puppies are cute.
 • Some of the lawn is yellow.

I de tilfælde, hvor en lang tillægsform (-ing) står som grundled i en sætning, skal verbet stå i ental:

 • Dancing in the streets is always funny.
 • Mixing the two substances causes a massive explosion.

Der er også ord (kaldet kollektiver), hvor det er op til ens egen subjektive vurdering at tage stilling til, om grundledet ses som en samlet enhed eller som en samling af enkeltindivider:

 • The company is headquartered in Brande.
 • The team go out for lunch each day at 11:50.

Til sidst har vi de utællelige navneord, herunder ’furniture’, ’news’, ’information’, som altid kræver et udsagnsord i ental på engelsk:

 • The furniture is shabby chic.

Dette var nogle eksempler på de faldgruber, der er forbundet med at sørge for overensstemmelse mellem grundled og udsagnsled på engelsk. Har du lyst til at teste din nyfundne viden, kan du tage en test her.