Legat til forsknings- og undervisningsophold i USA i 2014-2015

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission indkalder hermed ansøgninger til et legat som ”Fulbright Danish Visiting Scholar” ved amerikanske universiteter.


Der uddeles to legater à 200.000 kr, og de gives til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2014-2015. Opholdet skal være på ét semester (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende), og det må ligge i efterårssemesteret 2014 eller forårssemesteret 2015. Legatet finansieres med midler fra den danske og amerikanske stat.

Ansøgere skal være ansat som adjunkt, lektor eller professor ved en dansk højere læreanstalt og skal beherske engelsk på højt niveau. Legatet gives inden for alle fagområder. Ansøgere skal selv have arrangeret opholdet ved et amerikansk universitet. Der skal vedlægges dokumentation for optagelse/tilknytning i ansøgningen. Ansøgere skal være danske statsborgere, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab eller være i besiddelse af det amerikanske "Green Card".

Der lægges vægt på, at udbyttet af opholdet skal bruges aktivt i forhold til undervisning på en dansk uddannelsesinstitution.

DEADLINE FOR ANSØGNING: ONSDAG DEN 5. MARTS 2014 KL. 12:00

Kontakt Program Coordinator, Christine Hagberg, for at få tilsendt link til det elektroniske ansøgningsskema. E-mail: advising@daf-fulb.dk

NB! Kommissionens legater er altid afhængige af eksterne midler, hvorfor der må tages forbehold, og derfor kan der forekomme rettelser af beløb og legater.

Fulbright Kommissionen
Nørregade 7A, 1. tv.
1165 København K
Tlf.: 35 32 45 45
www.wemakeithappen.dk