Markant ansigtsløftning til AU Hernings medarbejderside

I forbindelse med APV-arbejdet blev fokus bl.a. rettet mod AU Hernings medarbejderside. Siden har nu fået en mere overskuelig og pragmatisk indretning med mere fokus på brugbare links og kontakter og mindre fokus på nyheder. Siden opdateres løbende efter behov og forespørgsler.

Som opfølgning på APV-processen har sekretariatet på AU Herning i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og AU Kommunikation, BSS kastet sig over AU Hernings medarbejderside. Det har ført til en række ændringer, så de medarbejderrelevante ting nu er kommet mere i fokus, og nyhederne er blevet nedtonet en smule.

Målet med ændringerne er at skabe en side, hvor man som medarbejder på AU Herning kan finde de informationer, man har brug for, uden at skulle klikke for meget rundt i universitetets jungle af hjemmesider.

Opfordring til at bruge siderne
Derfor vil sekretariatet og AU Kommunikation først og fokusere fremmest fokusere på, at politikker, personalehåndbog, notat om fx kørselsbemyndigelse, kontaktperson og deres opgaver mv. bliver lettere at finde.

Herudover skal der løbende lægges arrangementer og nyheder på medarbejdersiden, så der skabes relevant indhold til AU Hernings medarbejdere. Alle medarbejdere opfordres derfor til dels at benytte siden, når de har brug for information i arbejdet og dels at sørge for, at nyheder og arrangementer, der er relevante for kollegerne, sendes til (Randi, Christina eller Mikkel), som kan lægge informationerne på webben.

Det månedlige, interne nyhedsbrev fra sekretariatet sendes fortsat, men vil i højere grad spille sammen med medarbejdersiden.

Fakta: Følgende ændringer er lavet:

  • Fokusfeltet (billedet) øverst er blevet mindre og henviser til AU Hernings institutsekretariat samt til siden for Politikker og Aftaler (denne side udvides løbende)
  • Emneindekset til søgning på AU’s mange websider ligger nu fremhævet ved siden af billedet, så det kan tilgås hurtigt.
  • Alle informationerne ”Om AU Herning” (organisationsdiagram, vision, strategi, LSU, Institutforum osv.) har fået sin egen sektion.
  • ”Medarbejderservice” og ”Praktisk information” er ligeledes blevet fremhævet. Sidstnævnte side kan udvides efter behov.
  • Nyhederne er rykket lidt ned og fylder ikke så meget.

Yderligere kommentarer eller forslag til medarbejdersiden

Mikkel Stegenborg Nørgaard
Sekretariatsleder, AU Herning
mikkeln@hih.au.dk
T: 8715 1960

eller

Andreas G. Jensby
AU Kommunikation, BSS
andgj@asb.dk
T: 8715 2234