Portræt af Ramjee Prasad, professor

Velkommen til Ramjee Prasad, der for nyligt er ansat som professor og skal arbejde med "Future Technologies for Business Ecosystem Innovation".

Professor Ramjee Prasad

1. Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?
Jeg har arbejdet i forskningsverden i over 45 år, og jeg synes, at forskningen på det teknologiske område trænger til en overhaling.  For nylig har jeg udviklet en ny måde at se på teknologier på, hvor man ser og forstår et emne ud fra et holistisk perspektiv, og hvor selve udførslen tager højde for den måde, hvorpå mennesket rent faktisk opfatter teknologien. Dette koncept kaldes »Knowledge Home«. Den slags koncepter, som mig og mit forskerhold undersøger, skal nødvendigvis være godt beskrevet, så brancher og standardiseringsagenturer kan arbejde med dem. Jeg fandt ud af, at der er en stor kløft mellem teknologi og erhvervsliv. Vi er nødt til at skabe en bro mellem de to, så der skabes en glidende sammenhæng. Desuden er den akademiske verden, erhvervslivet og de forskellige standardiseringsagenturer og myndigheder nødt til at samarbejde. Det vil komme alle mennesker til gode. Jeg valgte at starte hos Aarhus BSS på Aarhus Universitet fordi, at jeg her får mulighed for at arbejde i netop den retning.

2.  Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?
Jeg er ansat som professor med titlen "Future Technologies for Business Ecosystem Innovation ( FT4BI )".
Mine primære opgaver på BTECH vil være:
1. At øse ud af mine mange års erfaring inden for international undervisning, forskning og administrative opgaver til mine kolleger
2.  At opstarte og koordinere EC H2020-projekter
3.  At introducere et nyt ph.d.-program og vejledning
4. At introducere nye fag på kandidat og ph.d.-niveau såvel som at undervise
5. At deltage i globalt standardiseringsarbejde (ITU, ETSI osv.)
6. At etablere en afdeling af CTIF GLOBAL CAPSULE

3.  Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? og 4. hvad har du lavet før?
Jeg har grundlagt og er ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Springer International Journal on Wireless Personal Communications. Jeg er desuden medlem af redaktionsudvalget på andre internationale tidsskrifter blandt andet hos River Publishers. Jeg har desuden været med til at grundlægge og er stadig en del af styregruppen for en række internationalt anerkendte konferencer f.eks. Global Wireless Summit (GWS), Wireless Personal Multimedia Communications Symposium (WPMC), Wireless VITAE og mange andre.
Jeg har udgivet over 30 bøger, over 1000 artikler til tidsskrifter og konferencer, mere end 15 patenter, og har haft over 120 ph.d. projekter og over 250 kandidatspecialer. Flere af mine studerende er i dag globale ledere inden for telekommunikation. Jeg er i dag blevet citeret mere end 30.000 gange, og for en af mine artikler er tallet 5677. Jeg er grundlægger og leder af flere internationale organisationer såsom CTIF Global Capsule (CGC), Hermes Partnership, som er et netværk af  førende Europæiske forskningscentre. Hermes blev etableret i 1997, og jeg er i dag æresformand.

Jeg er medlem af IEEE (USA), IET (UK), IETE (Indien), Wireless World Research Forum (WWRF) og også af Netherlands Electronics and Radio Society (NERG) og den Danske Ingeniørforening (IDA).
Jeg blev i 2010 udnævnt til Ridder af Dannebrog af Hendes Majestæt Dronningen på grund af mit bidrag til internationaliseringen af uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for telekommunikation.
Jeg har modtaget flere internationale priser såsom: IEEE Communications Society Wireless Communications Technical Committee Recognition Award i 2003 for mit bidrag til feltet “Personal, Wireless and Mobile Systems and Networks”, Telenor's Research Award i 2005 for et imponerende akademisk og organisatorisk bidrag til feltet trådløs og personlig kommunikation. I 2014 modtog jeg prisen IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (AESS) for Outstanding Organizational Leadership Award for mit arbejde med: “Organizational Leadership in developing and globalizing the CTIF (Center for TeleInFrastruktur) Research Network”.

Den 15. marts 2016 blev jeg af University of Rome Tor Vergata i Italien udnævnt til Distinguished Professor på institut for Clinical Sciences and Translational Medicine. Jeg er æresprofessor ved University of Cape Town og University of KwaZulu-Natal - begge i Sydafrika. Den 29. april 2014 modtog jeg en ærespris og en guldmedalje fra Technical University of Sofia i Bulgarien.

5. Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?
Jeg bruger min fritid på at holde møder med mine tværfaglige forskerkollegaer.  Her diskuterer vi ideer og tilgange. Jeg foretrækker at opbygge relationer ikke bare til de bedste institutioner i verden, men også til institutioner, som først er på vej op og ikke er så eksponeret for de aktuelle videnskabelige paradigmer. Jeg har altid ment, at viden tilhører samfundet, og jeg arbejder nedefra og op for at fremme denne tankegang.