Præteritum participium – når verber fungerer som adjektiver for et subjekt i pluralis

Okay, det blev ret latinsk. Dansk oversættelse: Kort tillægsform – når udsagnsord fungerer som tillægsord for et grundled i flertal. Måske ikke mere oplysende, men hæng i; du er formentlig stødt ind i konstruktionen tit og været i tvivl om den rigtige bøjning.

Foto: Victor, Unsplash

Der er to mulige bøjningsformer: -t eller -ede:

  • Universitetets låse blev udskiftet eller udskiftede.
  • Universitetets vinduer er snavset eller snavsede.

Så hvilken er korrekt? Det afhænger af, om der er tale om en handling eller en tilstand. Hvis der er tale om en handling, tilføjes -t, mens der skal tilføjes -ede, hvis der er tale om en tilstand.

Der er to nemme huskeregler, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en handling eller en tilstand:

  • En handling kan ’afsløres’ ved at tilføje ’blevet’ eller ’af’ i sætningen: ’Universitetets låse blev udskiftet (af Jan og Ole)’.
  • En tilstand kan identificeres ved at tilføje en gradsangivelse (’meget’, ’temmelig’, ’ret’ etc.) foran den korte tillægsform: ’Universitetets vinduer er (utroligt) snavsede’.

Der er tilfælde, hvor det kan være svært at afgøre, om der er tale om en handling eller en tilstand. Her kan man normalt bruge begge former; -t-formen foretrækkes dog ofte i de tilfælde.