Professor Benjamin Sovacool fra AU Herning deltager i ”Expert Group Meeting” i FN

Professor Benjamin Sovacool deltager den 14. og 15. august 2013 i FN’s ”Expert Group Meeting” i New York. Mødet har titlen ”Assessing Barriers and Challenges to Rural Sustainable Energy Access”.

Benjamin Sovacool samarbejder med FN omkring projektet ”SE4ALL (sustainable energy for all)”/vedvarende energi for alle. År 2014-2024 er årtiet for vedvarende energi i FN, og FN’s generalsekretær Ban Ki Moon har sat som mål for projektet, at alle mennesker på jordkloden skal have adgang til vedvarende energi i 2030. Dette er omdrejningspunktet for ekspertmødet i New York.

FN-projekt om energifattigdom

Udgangspunktet for Benjamin Sovacools forskningsprojekt for FN er mere konkret begrebet ”energy poverty”, som betyder energifattigdom. Begrebet dækker over den del af verdens befolkning, der enten lever uden elektricitet i deres hjem eller er afhængige af fast brændsel, når de laver mad. Hver tredje person bor uden elektricitet, og hver sjette laver mad på bål og er på den måde afhængige af fast brændsel. Målet er, at alle disse mennesker i år 2030 skal have adgang til vedvarende energi.

Forskning i vedvarende energi i et globalt perspektiv

På AU Herning tilføjer Benjamin Sovacools forskning i vedvarende energi et globalt perspektiv til den eksisterende forskning. I Danmark er der generelt oftest fokus på vedvarende energi i form af eksempelvis store og dyre projekter som vindmølleparker. I Benjamin Sovacools FN-projekt er omdrejningspunktet derimod mindre og billigere teknologiske løsninger, der kan fungere i hjemmet overalt i verden.

Læs mere om Benjamin Sovacools forskning for FN i rapporten "Achieving Sustainable Energy for All in the Asia-Pacific", der netop er udkommet: https://www.undp.org/asia-pacific/publications/achieving-sustainable-energy-all-asia-pacific