René Goduscheit - Professor

Med mange års erfaring som adjunkt, lektor og professor ved Syddansk Universitet og en baggrund som managementkonsulent for Rambøll og KPMG, en ph.d. inden for netværksbaseret innovation flytter René Goduscheit sine professionelle kompetencer til BTECH. Her vil han som sektionsleder for AIROD blandt andet være med til at sikre et fortsat godt nationalt og internationalt forskersamarbejde.

Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?
Min forskning er præget af en stor interesse for virksomheder og deres perspektiv på og udfordringer omkring forretningsudvikling og innovation. BTECH er endetegnet ved netop at have en indgående dialog og samarbejde med virksomheder, samt offentlige beslutningstagere, der påvirker rammevilkårene for at drive virksomhed. Det har været et helt centralt parameter for mit valg af BTECH som arbejdsplads. Derudover er BTECH ikke fremmed for mig, jeg kender i forvejen en del af mine nye kollegaer bl.a. fra tidligere konferencer og forskningsprojekter, så jeg ved, at jeg kommer til et kompetent og engageret forskningsmiljø. Endelig har jeg som mangeårig censor på BTECH et indblik i de forskellige studieprogrammer inden for business- såvel som ingeniørområdet. Derved kender jeg også til de dygtige studerende på stedet, og det har også tiltalt mig meget. 

Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?
Jeg kommer til BTECH som sektionsleder for AIROD. Her skal jeg være med til at drive og målrette forskningsaktiviteterne. Vi skal fortsat levere forskning på et højt, akademisk niveau, og vi skal involvere os i forskningsprojekter, der kan give grundlag for at generere nye og publicerbare resultater. Jeg vil have fokus på samarbejde internt i AIROD, med andre forskere i BTECH og resten af Aarhus Universitet, og bestemt også andre samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Samtidig skal vi sikre os, at vores forskningsaktiviteter er relevante for virksomheder og andre dele af det omkringliggende samfund. Jeg vil selv fortsætte min forskning inden for innovation og forretningsudvikling. Specifikt vil jeg have fokus på forskning inden for digitalisering og serviceinnovation. Det er forskning, som jeg blandt andet har opnået finansiering til fra Industriens Fond, og som jeg vil arbejde videre med på BTECH. 

Jeg er medlem af Innovationfondens Erhvervsforskerudvalg, hvor er jeg med til at vurdere ansøgninger om erhvervs-ph.d.er og -postdocs. Jeg er medlem af en faggruppe inden for Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), der rangordner tidsskrifter i forhold til kvalitet. Og jeg har igennem seks år været medlem af bestyrelsen for CINet, der er et internationalt community inden for innovationsforskning, som står bag en årlig konference forskellige steder i Europa.  

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Jeg er oprindeligt uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet i 2004. I 2009 forsvarede jeg min Ph.d. for netværksbaseret innovation fra Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. 

Hvad har du lavet før?
Efter min kandidatgrad arbejdede jeg som managementkonsulent hos Rambøll Management i Aarhus og hos KPMG i London. Da jeg havde færdiggjort. Min Ph.d. kom jeg til Center for Integrerende Innovationsledelse på Syddansk Universitet, først som adjunkt (2009-2012), herefter som lektor (2012-2017) og senest som professor mso (2017-2018). 

Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?
Jeg bor i Sejs ved Silkeborg, og der af masse af muligheder for at komme ud på vandre-, cykel- og løbeture i den smukke natur. Jeg har en hustru og tre børn, to piger på 4 og 12 og en dreng på 9, som jeg bruger som meget tid med som muligt.