To -ing or not to -ing?

Brug af ing-former på engelsk

Ing-form kan bruges i meget forskellige sammenhænge på engelsk, og da de derfor ofte er kilde til forvirring, har vi samlet de mest almindelige ing-former og deres faldgruber nedenfor.

1. Udvidet tid (sammen med hjælpeverbet ’to be’)

Groft sagt bruges udvidet tid til at angive, at der er tale om en igangværende handling, f.eks.:

  • Solen skinner i Herning her til morgen/The sun is shining in Herning this morning.
  • Hun laver lektier/She is doing her homework.

 

Hvis det derimod drejer sig om noget mere generelt (f.eks. facts) eller noget, der plejer at ske, benyttes almindelig nutid, f.eks.:

  • Det regner meget i Danmark/It rains a lot in Denmark.
  • Han studerer erhvervsøkonomi på BTECH/He studies business economics at BTECH.

2. Efter præpositioner (forholdsord)

Hvis et verbum kommer efter en præposition (et forholdsord), skal det altid stå i ing-form, f.eks.:

  • I look forward to meeting you.

Mange skriver fejlagtigt ”I look forward to meet you”, men da ’to’ i denne kontekst er en præposition, skal der ’ing’ efter verbet.

3. Efter bestemte verber

Nogle bestemte verber kan kun følges af en ing-form. Det drejer sig om følgende: admit, appreciate, avoid, begin, consider, contemplate, deny, detest, dislike, enjoy, escape, fancy, finish, hate, imagine, keep, like, love, mind, miss, postpone, practise, remember, resent, risk, cannot help, cannot stand, start, stop and suggest. F.eks.:

  • I love working at BTECH.

4. I stedet for relativsætninger

Nogle gange kan man med fordel fjerne relativpronomenet (who/whom) og ændre verbet til ing-form, f.eks.:

  • The women who work at BTECH are very clever.
  • The women working at BTECH are very clever.