Veloverstået AU Herning-arrangement om Fremtidens Hospital

Cirka 65 interesserede var onsdag den 15. maj mødt op på AU Herning for at høre de teoretiske og praktiske oplæg om Fremtidens Hospital. Arrangementet var en del af Herning100. Se billeder fra dagen her.

I anledning af Herning100, fejringen af Hernings 100 års købstadsjubilæum, var en god flok Herningensere mødt op til oplæg om Fremtidens Hospital på AU Herning og i Innovationsstalden i Gødstrup, hvor det nye supersygehus i vest skal ligge.

Arrangementet startede kl. 14 med inspirerende og debatskabende oplæg fra Børge Obel fra ICOA, Jean-Paul Peronard fra AU Herning og cheflæge Jens Friis Bak fra Hospitalsenheden Vest. Temaerne kredsede om organiseringen af fremtidens hospitaler, velfærdteknologi og robotter i sundhedsvæsenet samt naturligvis indretningen af det nye hospital i Gødstrup.

Herefter gik turen til Gødstrup og Innovationsstalden, hvor gæsterne blev præsenteret for planer, tegninger og ikke mindst teknologien i det kommende nye supersygehus.

Billeder fra dagen:

Herning100

Mange interesserede var mødt frem på AU Herning

Herning100

Professor og centerleder på ICOA, Børge Obel, talte om organiseringen
af bl.a. landets akutmodtagelser og om de mange faktorer, der 
influerer på en god organisering af sundhedsvæsenet.

Herning100

Med udgangspunkt i et mange år gammelt billede af et sejlskib, som
slæbes i land af en mekanisk slæbebåd, forklarede lektor Jean-Paul
Peronard fra AU Herning, at vi mennesker altid har været bange for ny
teknologi og stadig er det. Hans pointe er bl.a., at teknologi ikke kun
er funktionel men også vækker mange følelser, og at disse skal tages
i betragtning, når man indfører ny teknologi i sundhedsvæsenet.

Herning100

En veloplagt og humoristisk Jens Friis Bak, cheflæge fra Hospitals-
enheden Vest, introducerede tegninger og ikke mindst tanker bag det
nye supersygehus i Gødstrup. Han håber, at intelligent teknologi
kan bruges til alle de trælse og kedelige opgaver, så sygeplejersker 
og læger kan bruge tiden på det, de er gode til: at tage sig af
patienterne.

Herning100

Som formand for Herning100 jubilæumskomité rundede Helge Sander
seancen af med at understrege vigtigheden af et godt samarbejde
mellem AU Herning og Hospitalsenheden samt mellem hospitalerne
i Aarhus og i Herning.

Herning100

Institutleder Michael Goodsite (tv.) og Helge Sander.

Herning100

Efter de tre oplæg på AU Herning gik turen til Innovationsstalden
i Gødstrup.

Herning100

Med en mild duft af stald blev de fremmødte budt velkommen i 
Innovationsstalden af chefsygeplejerske Ida Götke. Stalden er et sted
hvor de involverede i det kommende sygehuskan lege med nye løsninger,
teknologier og indretning af stuer osv. 

Herning100

Her ses et billede af det nye hospital, som det kommer til at se ud,
når det er færdigt. De første dele tages i brug i 2017.

Herning100

Meget passende for dagens tema kom en af regionens lægehelikop-
tere forbi og vinkede til deltagerne i dagens arrangement.

Herning100

Præsentation af en sengestue, som man forestiller sig, at den kan
indrettes.

Yderligere oplysninger om arrangementet

Formand for Herning100 jubilæumskomité, Helge Sander
Tlf.: 4073 9745, eller

Institutleder for AU Herning, Michael Goodsite
Tlf.: 6011 2557.