Opslag fra Carlsbergfondet

Hermed indkalder Carlsbergfondet ansøgninger om forskningsmidler til uddeling i efteråret 2015.

Læs om muligheden for at søge om forskningsmidler fra Carlsbergfondet. Deadline 1. oktober.