Visionsseminar 11. April 2016

BTECH og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) afholdt et spændende visionsseminar med workshop mandag den 11. april 2016. Formålet var at skabe større synergi mellem såvel nye som eksisterende uddannelser, forskningen på Campus Herning samt det lokale erhvervsliv.

Visionsseminar 2016

Visionsseminaret forløb således:

Workshop del 1
De bredt fagligt sammensatte grupper skulle hver især komme frem med 5 nøgleord, som de mente karakteriserede fremtidens uddannelser samt lave en beskrivelse heraf. Dernæst blev der arbejdet med spørgsmål omkring, hvordan campus Herning kunne blive en del af verdenseliten, sikring af synergieffekter mellem uddannelserne og hvilke relationer, samarbejdser og netværk. der skulle til. Grupperne præsenterede deres nøgleord og beskrivelser for de øvrige deltagere, mens Lene Hammer fra TRANSFORM (arkitekt) illustrerede tankerne.

Workshop del 2
Anden del af workshoppen arbejder med rammerne og faciliteterne for fremtidens uddannelser – hvordan skabes der rummelighed til fremtidens uddannelser, sikring af tæt samarbejde med erhvervslivet, rumtyper (undervisnings-, maskin-, elektronik- og forskningslokaler), integration af digitale undervisningsformer, tværfaglig forskning/undervisning osv. Lene lavede derefter nogle skitser til, hvordan de fysiske rammer – i form af en ny bygning – kunne se ud.

Der blev efterfølgende udarbejdet endnu en idéskitse af Lene, som forsøgte at tage det bedste fra de 6 bud.

Alt i alt en vellykket dag!