Arbejdsmiljø

På BTECH er der to arbejdsmiljøgrupper: 

Kontorer og undervisningslokaler


Ledelsesrepræsentant


Medarbejderrepræsentant

De ansatte i Aarhus BSS' administrative center er repræsenteret ved egne arbejdsmiljørepræsentanter.