Transskribering og oversættelse af forskningsdata

I nogle tilfælde er der behov for ekstra ressourcer til at klargøre datasæt på et forskningsprojekt. Dette kan eksempelvis være interviews, der oftest også vil indeholde almindelige personoplysninger som navne og titler.

Derfor kan der være behov for en GDPR-compliant løsning til at opnå den ekstra hjælp med klargøring af datasættet. Som AU-ansat kan du overordnet benytte tre typer ressourcer:

1. Software

Al software, hvor AU allerede har en licens og en gyldig databehandleraftale, kan benyttes frit. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din software er dækket, så skriv til tto@au.dk for at få bekræftet, at AU fortsat har en gyldig aftale, da nogle aftaler udløber årligt.

AU har licens til flere programmer, der tilbyder transskribering f.eks. Office365 og Panopto. Du kan her finde guides til at uploade videofiler, generere tekster og downloade tekstfilerne i Panopto.

Dog anbefaler IT-afdelingen at benytte AU’s nye transskriberingsværktøj Whisper. Whisper kan tilgås gennem UCloud og kan transskribere lyd til tekst på mange sprog, herunder dansk. Alle medarbejdere og studerende på AU kan benytte værktøjet, dog skal man være opmærksom på, at der er en rammedatabehandleraftale mellem AU og SDU. Denne aftale muliggør opbevaring og behandling af følsomme data i UCloud-platformen, derfor skal forskeren inden brug kontakte sin institutleder for at få godkendt inddragelsen af Whisper i sit projekt.

Læs mere om, hvordan man bruger Whisper her.

2. Interne medarbejderressourcer

Hvis du får hjælp af en person, som er ansat på AU, er løsningen compliant ved brug af AU-software og -devices. Derfor vil dette ofte være en nem løsning. Studentermedhjælpere er AU-ansatte og kan derfor let assistere med transskribering og oversættelse af almindelige personoplysninger. Husk også, at dette er gældende på tværs af hele AU.

Sprogservice på BTECH har fokus på fondsansøgninger og akademiske publiceringer, men hvis der er tid, hjælper de ligeledes gerne med f.eks. oversættelse. Dermed kan dette være et godt alternativ til en ekstern leverandør, hvis opgaven ikke er så stor.

3. Eksterne ressourcer

Der er også mulighed for at få hjælp af eksterne oversættelses- eller transskriberingsbureauer. Her skal der dog laves kontrakter og databehandleraftaler af AU’s Technology Transfer Office (TTO).

For at øge sandsynligheden for, at TTO kan supportere med en kontrakt, kan du som forsker selv være opmærksom på følgende kriterier i din søgning af leverandører: Se på muligheder inden for EU og kig efter virksomheder, der selv beskriver, at de har en GDPR-compliant løsning til kunderne.

Ovenstående muligheder vil variere over tid samt være afhængig af, hvilke økonomiske ressourcer der findes i forskningsprojektet. Kontakt endelig din lokale IT-support, TTO eller  din lokale-FISU kontakt for hjælp til at komme videre.