Dafni Avgoustaki - ny ph.d.-studerende på BTECH

Her kan du møde instituttets nye ph.d.-studerende, Dafni Avgoustaki. Hun kommer fra Grækenland og glæder sig til at tage fat på sit ph.d.-studie. Her skal hun forske i perspektiverne ved plantedyrkning i bymiljøer.

Foto: Privat

Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?

Jeg er rigtig glad for at få mulighed for at blive en del af Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet, som er et af de bedste universiteter i Europa. Jeg tror, at jeg får mulighed for at udvide min horisont og for at kombinere min viden og erfaring fra erhvervslivet. Jeg er sikker på, at BTECH vil være et godt sted at arbejde med min ph.d. i de næste tre år.

Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?

Jeg er landbrugstekniker og har i mine studier og min forskning fokuseret på automatismer og robotteknologi i hydroponiske drivhuse ved brug af sensorer. Min ph.d.-forskning fokuserer på vækstperspektiverne i mindre hydroponiske systemer, som befinder sig i bymiljøet.

Et af de mest krævende og vigtige områder er at undersøge planternes inertipunkt - adfærdsændringer i planter, som har haft optimale vækstbetingelser og bliver udsat for modstand, fordi disse betingelser ændrer sig - ved at analysere deres følsomhed målt på forskellige faktorer.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Jeg tog min uddannelse som Landbrugstekniker på University of Thessaly i Grækenland. I min kandidatuddannelse fokuserede jeg på at måle mangel på næringsstoffer i planter i vækstkamre ved hjælp af sensorer.

Hvad har du lavet før?

Efter jeg blev færdig med min kandidat, arbejdede jeg i den private sektor som landbrugstekniker hos en virksomhed, som arbejder med miljøvenligt byggeri i bymiljøet. Projekterne handlede bl.a. om at tegne og genopbygge legepladser i Athen samt omlægge byens pladser og udendørs campusområder. Jeg har også publiceret en artikel i en international journal.

Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?

Jeg er 28 år gammel og er født i Athen, Grækenland. Jeg boede i byen Volos i Grækenland i næsten otte år, mens jeg færdiggjorde mine studier. Mine forældre og min lillebror bor i Athen. I de sidste fem år har jeg gået til teaterundervisning i improvisation, og jeg har spillet fløjte i næsten ti år.   I min fritid foretrækker jeg at se film, gå i motionscenter, rejse og møde andre mennesker.