Og eller &

Foto: Sookyung An, Pixabay

Og-tegnet (&) eller et ’ampersand’, som det hedder på engelsk, repræsenterer bindeordet ’og’. Tegnet indikerer et tættere bånd end et almindeligt ‘og’ og anvendes til at forene flere dele til ét hele. Derfor kan det i langt de fleste tilfælde ikke direkte erstatte brugen af ’og’.

Og-tegnet kan anvendes i:

  • Firmanavne (f.eks. ’Bang & Olufsen’)
  • Kildehenvisninger i artikler (f.eks. ’Frederiksen & Kato, 2020’)
  • Forkortelser (f.eks. ’R&D’ eller ’Q&A’)
  • Formler (f.eks. i Excel)
  • Programmering

Vi anbefaler, at man ikke gør brug af og-tegnet i kursustitler og artikeloverskrifter.