Portræt af Oluf Lund, akademisk medarbejder

Oluf Lund skal arbejde i Business Factory i Innovatorium i Herning som business-coach for de studerende, når han ikke lige fisker, camperer eller spiller volleyball.

Oluf Lund.

1. Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?
Jeg har en passion for iværksættere og iværksætteri. Jeg holder meget af at arbejde med udvikling af mennesker og virksomheder.

2. Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?
Mine stærkeste ekspertiser er inden for ledelse og opbygning af professionelle netværk. Jeg har eksempelvis et indgående kendskab til den finansielle verden og til de mange stærke aktører på området. Jeg har også et ret indgående kendskab til erhvervsfremmesystemet (herunder væksthusene og de lokale erhvervsserviceenheder og deres samarbejdspartnere – eksempelvis Venture Cup, CONNECT Denmark, Vækstfonden etc.). I mit nye job vil jeg gerne bringe min viden og mit netværk i spil og stille det til rådighed for kolleger og studerende. Jeg vil også gerne bidrage til, at den megen viden fra universitetet i endnu højere grad bliver bragt ud til virksomhederne – ikke mindst de små og mellemstore, som ikke selv er så gode til at hente den megen viden. Mere specifikt skal jeg arbejde i Business Factory i Innovatorium i Herning som business-coach for de studerende, som har startet – eller skal starte – egen virksomhed.

3. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Min seneste uddannelse er IMEET (Internal Master in Entrepreneurship Education and Training), som jo må siges at være ganske relevant i forhold til mit ny job. Jeg glæder mig i hvert fald til at anvende viden og værktøjer fra studiet.

4. Hvad har du lavet før?
De første 30 år af mit erhvervsliv var jeg ansat i Danske Bank. Her har jeg arbejdet som rådgiver, kreditchef, erhvervskundechef, privatkundechef, filialchef, områdedirektør m.v. Ved årtusindskiftet blev jeg ansat som administrationschef i en vækstvirksomhed i Herning. Her var jeg med til at gennemføre en stor fusion og en stor kapitaltilførsel. Fra januar 2003 til efteråret 2016 har jeg været ansat hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (chefkonsulent) og Væksthus Midtjylland (vækstkonsulent). Her har jeg primært arbejdet med vejledning og coaching af iværksættere/vækst-iværksættere.

Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?
Jeg er gift med Grethe, og vi har tre voksne børn (i Aalborg, Silkeborg og Aarhus). Jeg dyrker volleyball og badminton og kommer i Fitness World, så tit som tiden tillader det. Jeg er inkarneret lystfisker og elsker traveture i bjergene i Frankrig, Østrig og Italien. Jeg er også ivrig campist.