Portræt: Dimitrios Apostolou

Dimitrios Apostolou kommer fra Grækenland og arbejder på BTECH med at evaluere et mobilt system til produktion og lagring af brint og dets evne til at tanke brintdrevne cykler op.

Dimitrios Apostolou

Dimitrios Apostolou er ph.d.-studerende ved BTECH, Aarhus BSS, Forskningsgruppen EngTech

• Hvorfor har du valgt at arbejde på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi?
Fordi jeg mener, at Aarhus Universitet er et af Europas bedste universiteter - herunder særligt Aarhus BSS.
På grund af min baggrund havde jeg et ønske om at kombinere ingeniør- og erhvervsvidenskab. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville lave min ph.d. inden for feltet forretningsudvikling og teknologi - og derfor valgte jeg at søge ind på BTECH.

• Hvad er dit arbejdsområde, og hvad skal du arbejde med her?
Jeg er elektroingeniør og har i de seneste år fokuseret på lagring af energi fra bæredygtige energikilder (RES) via brintteknologier. I min forskning er jeg blandt andet interesseret i, hvordan man producerer brint via vandelektrolyse med energi fra bæredygtige energikilder, og hvordan man opbevarer brint til senere brug i elnettet eller transportsektoren.
Et af formålene med min ph.d. er evaluere et mobilt system til produktion og lagring af brint og dets evne til at tanke brintdrevne cykler op. Det ville helt sikkert være interessant at kunne inddrage data og viden ud fra både et ingeniør- og erhvervsmæssigt perspektiv.

• Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Jeg blev uddannet elektroingeniør fra Piraeus University of Applied Sciences i Grækenland, og jeg har en kandidatgrad i Energi med fokus på bæredygtige energikilder og brintbaserede teknologier.

• Hvad har du lavet før?
Efter jeg færdiggjorde min bachelor, arbejdede jeg som elektrotekniker i den private sektor, hvor jeg var tekniker ved koncerter. Herefter var jeg ansat som elektroingeniør hos Public Power Corporation S.A. i Grækenland.  Siden 2013 har jeg forsket i kombinationen af bæredygtige energikilder og brintteknologier.

• Vil du fortælle lidt om dig selv, din familie og din fritid?
Jeg er 38 år gammel og er født i Athen i Grækenland, hvor jeg også har boet gennem den seneste tid. Mine forældre bor i en forstad til Athen. Derudover er jeg gift med en vidunderlig kone, som støtter mig igennem alt.
Mine fritidsaktiviteter er bl.a. at se film i godt selskab, gå i motionscenter, holde ferie i udlandet og gå i byen for at spise eller drikke kaffe.