Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Der skal være valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne på BTECH (hhv. kontor og undervisning samt laboratorier) for perioden marts 2021-februar 2024.

Foto: Jennifer Griffin, unsplash.com

I dag består BTECH's arbejdsmiljøgrupper af Christina Uldum og Mikkel Nørgaard samt Michail Beliatis og Allan Gross. Christina og Michail er begge på valg og genopstiller som arbejdsmiljørepræsentanter.

Som arbejdsmiljørepræsentant er du talsmand for alle dine kollegaer inden for din arbejdsmiljøgruppes område uanset deres faglige tilhørsforhold.

Hvis du vil vide mere om rollen som arbejdsmiljørepræsentant, er du meget velkommen til at henvende dig til arbejdsmiljøgruppen. Du kan også læse mere om valget på valghjemmesiden.

Rektor og Hovedarbejdsmiljøudvalget ønsker som altid at få engagerede arbejdsmiljørepræsentanter og har udarbejdet en jobbeskrivelse, som beskriver funktionen som arbejdsmiljørepræsentant. Det er kun medarbejdere, der kan stille op til valget, og som medarbejder skal du have være ansat på AU i 9 måneder, for at du kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du vil stille op som arbejdsmiljørepræsentant, skal du udfylde opstillingsblanketten online. Du kan stille op til valget frem til 8. januar 2021.