Ferieregistrering

Gældende for alle medarbejdere ansat på instituttet forhåndsregistreres al optjent ferie med løn på medarbejder.au.dk. I praksis betyder dette, at ferie og særlige feriedage vil blive forhåndsregistreret til afholdelse således:

Ferie (optjent fra 1. september 2022 til 31. august 2023):

  • 4 dage mellem jul og nytår (27.-30. december 2022)
  • Fredag efter Kr. himmelfartsdag (19. maj 2023)
  • 15 dage (3 uger) i ugerne 28, 29 og 30 (2023)
  • 5 dage i uge 42 (2023)

Særlige feriedage (optjent fra 1. januar 2021 til 31. december 2021):

  • 2 dage i uge 7 (2023)
  • 3 dage før påske (2023)

Nyansatte, der ikke har optjent særlige feriedage, kan vælge at afholde ferie uden løn eller forkorte sommerferien. 


Ferie optjent i ovenstående periode afvikles fra 1. september 2022 til 23. december 2023. Særlige feriedage optjenes i et kalenderår og afvikles fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år.

Ønskes ferieregistrering på andre datoer end de forhåndsregistrerede, skal du kontakte Inger Kristensen, som herefter kan ændre den registrerede ferie (skal ske senest fem hverdage før feriens start og ikke bagudrettet).


Afholdes der ikke som minimum tre ugers sommerferie (hovedferien), skal der laves en skriftligt aftale med institutlederen om, hvornår ferien i stedet afholdes.