Ferieregistrering

Gældende for alle medarbejdere ansat på instituttet forhåndsregistreres al optjent ferie med løn på mitHR. I praksis betyder dette, at ferie og særlige feriedage vil blive forhåndsregistreret til afholdelse som følger:


Ferie (optjent fra 1. september 2023 til 31. august 2024):

  • 4 dage ifm. jul og nytår (22. december samt 27.-29. december 2023)
  • Fredag efter Kr. himmelfartsdag (10. maj 2024)
  • 15 dages sommerferie (uge 28-30 2024)
  • 5 dage i uge 42 (14.-18. oktober 2024)


Særlige feriedage (optjent fra 1. januar 2022 til 31. december 2022):

  • 2 dage i uge 7 (15.-16. februar 2024)
  • 3 dage før påske (25.-27. marts 2024)

Nyansatte, der ikke har optjent særlige feriedage, kan vælge at afholde ferie uden løn eller forkorte sommerferien. 


Ferie optjent i ovenstående periode afvikles fra 1. september 2023 til 23. december 2024. Særlige feriedage optjenes i et kalenderår og afvikles fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år.


Helligdage og fridage med løn på AU:

  • Se alle helligdage og fridage med løn på AU i denne oversigt.

Ønskes ferieregistrering på andre datoer end de forhåndsregistrerede, skal du kontakte Inger Kristensen eller selv anmode om ændringen på mitHR (skal ske senest fem hverdage før feriens start og ikke bagudrettet). Hvis du ændrer ferien/dage, skal du huske at sætte samme antal dage ind.   


Afholdes der ikke som minimum tre ugers sommerferie (hovedferien), skal der laves en skriftligt aftale med institutlederen om, hvornår ferien i stedet afholdes.