Institutforum

Institutforum mødes 2 gange årligt (1 gang pr. semester) for at drøfte, rådgive og støtte institutlederen i faglige og strategiske spørgsmål. Der udarbejdes referat, som godkendes på efterfølgende møde. Referatet lægges på instituttets hjemmeside.

Årshjul

Marts/april (inden påske)

 • Orientering om budgetsituationen
 • Status på bemandingssituationen


Primo november

 • Orientering om budgetsituationen
 • Status på uddannelserne, herunder optag, studiemiljø og trivsel

Efter behov og relevans kan følgende ad hoc-punkter desuden tilføjes dagsordenen:

 • Ansættelses- og rekrutteringspolitik
 • Instituttets fysiske og sociale rammer
 • Instituttets strategi
 • Professor-/docentpolitik
 • Instituttets strategi om talentudvikling
 • Instituttets strategi om forskning
 • Ledelsesstrukturer og -former
 • Medinddragelse