Telefoni

Mobil arbejdstelefon på BTECH

Institutledelsen har besluttet, at alle professorer, lektorer og adjunkter samt fastansat administrativt personale skal have mulighed for at bruge en mobiltelefon som arbejdstelefon i stedet for den nuværende IP-telefon. Vælger du at bestille en mobiltelefon, vil mobiltelefonens nummer blive registreret som dit arbejdsnummer, og IP-telefonerne vil blive brugt til andet personale. I forhold til brug af mobiltelefonen har du to muligheder:

  1. Mobiltelefonen kan bruges både til arbejde og privat. Vær opmærksom på, at du bliver beskattet af værdien ved at få stillet fri telefon til rådighed (3.200 kr. årligt i 2024).
  2. Mobiltelefonen anvendes alene erhvervsmæssigt. Mobiltelefonen beskattes ikke, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Brugen af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (universitetet eller kunder har behov for at kunne komme i kontakt med dig eller omvendt).
  • Der er indgået en aftale mellem dig og AU om, at telefonen alene anvendes erhvervsmæssigt (tro- og love-erklæring skal udfyldes), bortset fra enkeltstående nødvendige private opkald til og fra telefonen, f.eks. opkald til børnehave, læge, mv.

Bemærk: AU fører kontrol med anvendelsen af arbejdsmobiltelefonen.

Mobiltelefonabonnement

Hvis du vælger at få en BTECH-betalt mobiltelefon, skal Telenor bruges som udbyder, og abonnementet skal bestilles sammen med telefonen. Hvis du vil have overført dit nuværende mobilnummer til Telenor, skal du kontakte AU IT.

Bestilling af ny mobiltelefon

Kontakt Inger Kristensen før du bestiller, så BTECH kan sikre korrekt skattemæssig registrering.

Hvis mobiltelefonen alene skal bruges i arbejdsmæssig sammenhæng, så medbring en udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring.

Mobiltelefonen skal bestilles via Aarhus BSS IT-webshop. Den forbliver AU’s ejendom også efter endt brug. Du kan frit vælge mellem mobiltelefonerne i webshoppen, så længe du holder dig under maksimumbeløbet på 5.000 kr.