Institutsekretariatet står for planlægningen af eksamener, herunder: 

  • Planlægning af eksamensrækkefølge
  • Allokering af eksterne censorer
  • Fordeling af bedømmere i WISEflow
  • Korrekturlæsning og upload af opgaver i WISEflow

Ved andre henvendelser vedr. eksamen samt undervisning skal man kontakte Aarhus BSS Studier.


Ift. allokering af ansattes tid til undervisning og eksamen er det den relevante studieleder eller uddannelseskoordinatorer, man skal kontakte.


Aarhus BSS Studier varetager opgaver, der er forankret i STADS, og som har at gøre med tilmelding og framelding til eksaminer.  

Bemærk, at både WISEflow og Brightspace henter data om studerendes eksamenstilmeldinger fra STADS, og det er kun Aarhus BSS Studier, der har adgang til at ændre i STADS.


Tilsyn, forplejning og lokalebookning varetages af hhv. Heidi Larsen og Studieplan på baggrund af input fra institutsekretariatet.  


Studievejledningen står for vejledning af og information til de studerende omkring bl.a.:

  • Eksamen og reeksamen
  • Merit, dispensation og orlov
Uddannelse Institutsekretariat Studieadministration Heidi Larsen Studieplan
BDE og GMM Christina Nørgaard Kuhr

Karin Hørup Mortensen
Censorindkaldelse og -afregning samt
adm. af bachelorprojekter
(HA/BSc) og specialer 
(cand.polyt.)

Helle Winther Borup Tilsyn og forplejning Lokalebookning
Cand.it. Karin Hørup Mortensen Tina Aronro
Cand.polyt. Charlotte Kejser Rasmussen Runa Kortsen
HA og BSc Lisa Vestergaard Sørensen Helle Krøyer
HD Christina Nørgaard Kuhr Louise Bonne