Information til bedømmere om FLOWoral og FLOWcombine

FLOWoral


Hvor det er muligt, laves den mundtlige eksamensrækkefølge (den detaljerede eksamensplan) i et FLOWoral-flow. Eksamenstidspunktet for den enkelte studerende samt eksamens­lokalet vil udelukkende fremgå af dette flow. Den detaljerede eksamensplan vil som hovedregel tidligst være tilgængelig 13 dage før den mundtlige eksamen. Du kan finde mere information samt vejledning i dokumentet ’Mundtlig eksamen med FLOWoral’.

Husk, at mundtlige eksamenskarakterer altid skal indtastes samme dag, som eksamenen er afviklet, da det kan have betydning for den studerende, hvis karakteren registreres på en forkert dato.

FLOWcombine


FLOWcombine bruges ved eksaminer, som består af en skriftlig aflevering og en mundtlig eksamen.  Der vil i sådan et flow være et skriftligt kildeflow (FLOWassign) og et mundtligt subflow (FLOWoral). Indtil det mundtlige flow er aktiveret, vil du kun kunne se og tilgå det skriftlige flow.

Det skriftlige flow (FLOWassign)
Her kan du læse de opgaver, de studerende har afleveret.

Der kan og skal ikke afgives karakter i dette flow. Systemet laver dog en bedømmelse af, om de studerende har afleveret og dermed skal op til den mundtlige eksamen, hvorfor der er en ganske kort bedømmelses­periode i dette flow umiddelbart efter afleverings­fristens udløb. Indtil videre modtager bedømmere derfor en besked fra WISEflow, der angiver en meget kort bedømmelsesfrist og linker til dette flow. Denne besked skal du se bort fra.

Det mundtlige flow (FLOWoral)
Her vil du kunne se den detaljerede eksamensplan, eksamenslokalet osv. Det er også her, karakteren skal indtastes samme dag, som eksamen er afviklet.

For at kunne se det mundtlige flow anbefaler vi, at du altid tilgår WISEflow fra forsiden (dvs. via https://europe.wiseflow.net/login/license/682) og ikke via tilsendte links. På forsiden vil du se en samlet oversigt over dine flows.

Hvis du har brug for at komme ud af et flow og ind i et andet, kan du altid vælge fanen ’Bedømmer’. Her vil du finde din flow-oversigt, og du kan herefter klikke dig vej til det ønskede flow.