Skriftlige eksaminer

I forbindelse med skriftlige eksaminer skal du være opmærksom på følgende:

  • Flugter eksamensopgaven med indholdet i kurset, herunder læringsmål, litteratur, opgaver og undervisning? Og overholder den eksamenskriterierne angivet i kursusbeskrivelsen?
  • Du må under ingen omstændigheder genbruge eksamensopgaver, der allerede har været brugt i en anden eksamenstermin.
  • For alle skriftlige stedprøver, hvor reeksamensformen er den samme som den ordinære eksamensform, skal både den ordinære opgave samt reeksamensopgaven fremsendes til supporteren på den relevante uddannelse inden den ordinære eksamen.
  • For alle skriftlige eksaminer er det obligatorisk, at en kollega gennemlæser eksamensopgaven, inden den sendes til supporteren på den relevante uddannelse. Det er eksaminatorens ansvar at sende eksamensopgaven til review.
  • Din opgave som reviewer er bl.a. at bedømme, om længden af opgaven er passende, og om de enkelte spørgsmål er klare og ikke kan misforstås. Hvis dine input giver anledning til ændringer i eksamensopgaven, skal du gennemgå den igen. Det er ikke din opgave at sikre, at eksaminatoren har forholdt sig til alle dine input.
  • Din opgave som eksaminator er at forholde dig til de input, du måtte modtage fra revieweren. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at sikre, at eksamensopgaven tilfredsstiller kriterierne ovenfor.
  • I forbindelse med skriftlige stedprøver skal du være telefonisk tilgængelig under den første time af eksamen. I forbindelse med hjemmeopgaver kan de studerende sende dig e-mails med spørgsmål til eventuelle uklarheder i eksamensopgaven; du skal så efterfølgende sende svarene på sådanne opklarende spørgsmål til alle de studerende via Brightspace.