Institutsekretariat

Ansvarsområder

 • Ledelse, planlægning og fordeling af opgaver i sekretariatet, som består af otte medarbejdere, der håndterer eksamensplanlægning, HR, rejsebestilling- og afregning, planlægning af konferencer og dimissioner samt understøttelse forskere og undervisere mv.
 • Del af institutledelsen, der består af institutleder, viceinstitutleder, ansvarlig for fundraising og projekter samt sekretariatsleder
 • Rådgivning af institutlederen
 • Koordinering internt på Aarhus Universitet med de administrative enheder, dekanatet mv. samt internt mellem de administrative afdelinger på AU i Herning og BTECH
 • Indkøbskoordinator
 • Kontakt til gymnasier.

Ansvarsområder

 • Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling
 • Cand.it. i it, kommunikation og organisation


Opgaver

 • Blackboard-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser samt ændringer i AU Kursuskatalog (EDDI)
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Boglister
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ph.d.-afhandlinger, studieordninger, kursusbeskrivelser, m.v.
 • Generel forskningsstøtte
 • TYPO3-webredaktør.

Ansvarsområder

 • Diplom i Ledelse
 • UNIQ
 • HD 1. og 2. del
 • Business Development Engineer (BDE)
 • Global Management and Manufacturing (GMM)


Opgaver

 • Blackboard-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser samt ændringer i AU Kursuskatalog (EDDI)
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Boglister
 • Korrekturlæsning.

Ansvarsområder

 • Centeradministrator, CET

Ansvarsområder

 • Centeradministrator, CGC AU

Ansvarsområder

 • Receptionsbemanding
 • Registrering af virksomhedssamarbejder
 • Superbruger i Digital Post
 • Superbruger i AU webshop
 • Journalisering
 • Studiekort

Ansvarsområder

 • Bindeled til AU HR, BSS ifm. barsel, sygdom og omsorgsdage, lønforhold, inkl. timelærere samt ferieregnskab
 • Persondataredaktør
 • Sekretær ifm. personalesager.

Ansvarsområder

 • Godkendelse af anmodninger om rejser og rejsebudgetter
 • Bestilling af udlandsrejser, togrejser, taxa, hotelophold, m.v.
 • RejsUd (rejseafregning) samt refusion vedrørende rejser
 • Planlægning af dagsmøder, seminarer m.v. (internt og eksternt)
 • Tovholder ifm. dimissioner
 • Registrering af tilmeldinger til konferencer, arrangementer m.v.
 • Kontaktperson til udenlandske gæsteforskere vedrørende de praktiske ting i forbindelse med deres besøg.

Karin Hørup

Akademisk medarbejder

Ansvarsområder

 • Diplom i Ledelse
 • UNIQ
 • HD 1. og 2. del
 • Business Development Engineer (BDE)
 • Global Management and Manufacturing (GMM)


Opgaver

 • Blackboard-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser samt ændringer i AU Kursuskatalog (EDDI)
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Boglister
 • Korrekturlæsning.

Ansvarsområder

 • Cand.merc.
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Economics and Business Administration, BSc


Opgaver

 • Blackboard-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser samt ændringer i AU Kursuskatalog (EDDI)
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Boglister
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ph.d.-afhandlinger, studieordninger, kursusbeskrivelser, m.v.
 • Support af AIROD-forskningsgruppen samt generel forskningsstøtte
 • TYPO3-webredaktør.

Ansvarsområder

 • Receptionsbemanding
 • Journalisering
 • Undervisningsplanlægning
 • Censorbestilling

Ansvarsområder

 • Eksamenskoordinering
 • Planlægning af projekteksaminer
 • Eksterne censorer
 • Ph.d.