Institutsekretariat

Ansvarsområder

 • Ledelse, planlægning og fordeling af opgaver i sekretariatet
 • Del af institutledelsen
 • Rådgivning af institutlederen
 • Medlem af AU Hernings Eksterne Råd
 • Intern koordinering på AU
 • Indkøbskoordinator
 • Kontakt til gymnasier.

Ansvarsområder (uddannelse)

 • Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Korrekturlæsning og kvalitetssikring af kursusbeskrivelser
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ansøgninger m.v.
 • Generel forskningsstøtte
 • Grafisk produktion
 • TYPO3-webredaktør
 • SoMe-opdateringer.

Ansvarsområder (uddannelser)

 • HD1 og HD2
 • Business Development Engineer (BDE)
 • Global Management and Manufacturing (GMM)
 • Ph.d.


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Korrekturlæsning og kvalitetssikring af kursusbeskrivelser
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Undervisningsplanlægning
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning.

Ansvarsområder

 • Koordinator, Digital Business Development Project (DBD)

Opgaver

 • Projektledelse og –koordinering
 • Afrapportering og projektleverancer
 • Administration af forskningsarbejde  
 • Dokumentation af virksomhedscases
 • Udvikling af materiale til online-undervisning  
 • Udvikling af indhold til website

Ansvarsområder

 • Centersekretær, CET

Ansvarsområder

 • Projektmedarbejder

Ansvarsområder

 • Receptionsbemanding
 • Hjælp til studerende, ansatte og besøgende
 • Diplom i ledelse
 • UNIQ
 • Registrering af virksomhedssamarbejder
 • Modtagelse og afsendelse af post/pakker
 • In-house-kontakt til AU Housing/SIRI/kommuner vedr. internationale og udvekslingsstuderende
 • Journalisering/Workzone
 • Studiekort
 • Ad hoc-lokalebookning
 • Tilsynskoordinator ved tilsynsprøver.

Ansvarsområder

 • Bindeled til AU HR BSS (personalesager)
 • Ansættelsesforhold (fastansatte, timelønnede og studentermedhjælpere)
 • Løn til timelønnede, inkl. studentermedhjælpere
 • Sygdom, omsorgsdage og barsel
 • Ferieplan og ferieregistrering
 • Personaleredaktør (Medarbejderstamkort)
 • Registrering af arbejdsmobil/mobilbeskatning
 • Afregning til CHIPS/Gavekasse.

Ansvarsområder

 • Godkendelse af anmodninger om rejser og rejsebudgetter
 • Bestilling af udlandsrejser, togrejser, taxa, hotelophold, m.v.
 • RejsUd (rejseafregning) samt refusion vedrørende rejser
 • Planlægning af dagsmøder, seminarer m.v. (internt og eksternt)
 • Tovholder ifm. dimissioner
 • Registrering af tilmeldinger til konferencer, arrangementer m.v.
 • Kontaktperson til udenlandske gæsteforskere vedrørende de praktiske ting i forbindelse med deres besøg.

Ansvarsområder (uddannelse)

 • Cand.it. i it, kommunikation og organisation


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Korrekturlæsning og kvalitetssikring af kursusbeskrivelser
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Undervisningsplanlægning
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning
 • Censorindkaldelse og -afregning
 • Administration af bachelorprojekter (HA/BSc) og specialer (cand.merc./cand.polyt.).

Ansvarsområder

 • Karriererelaterede arrangementer
 • Vejledning af studerende
 • Job- og praktikopslag
 • Projektportal
 • Virksomhedssamarbejder.

Ansvarsområder (uddannelser)

 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Economics and Business Administration, BSc


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Korrekturlæsning og kvalitetssikring af kursusbeskrivelser
 • Korrekturlæsning og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ansøgninger m.v.
 • Support af AIROD-forskningsgruppen samt generel forskningsstøtte
 • Digital redaktør.

Opgaver

 • Presse/artikler
 • Sociale medier
 • Internt nyhedsbrev
 • Hjemmesideopdateringer
 • Grafisk produktion.