Institutsekretariat

Ansvarsområder

 • Ledelse, planlægning og fordeling af opgaver i sekretariatet, som består af tolv medarbejdere, der håndterer eksamensplanlægning, HR, rejsebestilling og -afregning, planlægning af konferencer og dimissioner samt understøttelse af forskere og undervisere mv.
 • Del af institutledelsen, der består af institutleder, viceinstitutleder, ansvarlig for fundraising og projekter samt sekretariatsleder
 • Rådgivning af institutlederen
 • Koordinering internt på Aarhus Universitet med de administrative enheder, dekanatet mv. samt internt mellem de administrative afdelinger på AU i Herning og BTECH
 • Indkøbskoordinator
 • Kontakt til gymnasier.

På barsel.


Ansvarsområder (uddannelse)

 • Cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser (kvalitetssikring/korrektur)
 • Korrektur på og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ansøgninger m.v.
 • Generel forskningsstøtte
 • TYPO3-webredaktør
 • SoMe-opdateringer.

Ansvarsområder (uddannelser)

 • HD 1. og 2. del
 • Business Development Engineer (BDE)
 • Global Management and Manufacturing (GMM)
 • Ph.d.


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser (kvalitetssikring/korrektur)
 • Korrektur på og opsætning af eksamensopgaver
 • Undervisningsplanlægning
 • Eksamensplanlægning
 • Korrekturlæsning.


Ansvarsområder

 • Centersekretær, CET

Ansvarsområder

 • Projektmedarbejder

Ansvarsområder

 • Receptionsbemanding
 • Hjælp til studerende, ansatte og besøgende
 • Diplom i ledelse
 • UNIQ
 • Registrering af virksomhedssamarbejder
 • Modtagelse og afsendelse af post/pakker
 • In-house-kontakt til AU Housing/SIRI/kommuner vedr. internationale og udvekslingsstuderende
 • Journalisering/Workzone
 • Studiekort
 • Ad hoc-lokalebookning
 • Tilsynskoordinator ved tilsynsprøver.

Ansvarsområder

 • Bindeled til AU HR, BSS ifm. barsel, sygdom og omsorgsdage, lønforhold, inkl. timelærere samt ferieregnskab
 • Persondataredaktør
 • Sekretær ifm. personalesager.

Ansvarsområder

 • Godkendelse af anmodninger om rejser og rejsebudgetter
 • Bestilling af udlandsrejser, togrejser, taxa, hotelophold, m.v.
 • RejsUd (rejseafregning) samt refusion vedrørende rejser
 • Planlægning af dagsmøder, seminarer m.v. (internt og eksternt)
 • Tovholder ifm. dimissioner
 • Registrering af tilmeldinger til konferencer, arrangementer m.v.
 • Kontaktperson til udenlandske gæsteforskere vedrørende de praktiske ting i forbindelse med deres besøg.

Ansvarsområder (uddannelse)

 • Cand.it. i it, kommunikation og organisation


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser (kvalitetssikring/korrektur)
 • Korrektur på og opsætning af eksamensopgaver
 • Undervisningsplanlægning
 • Eksamensplanlægning
 • Korrekturlæsning
 • Censorindkaldelse og -afregning
 • Administration af bachelorprojekter (HA/BSc) og specialer (cand.merc./cand.polyt.).

Ansvarsområder

 • Karriererelaterede arrangementer
 • Vejledning af studerende
 • Job- og praktikopslag
 • Projektportal
 • Virksomhedssamarbejder.

Ansvarsområder (uddannelser)

 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Economics and Business Administration, BSc


Opgaver

 • Brightspace-struktur
 • Studieordninger og kursusbeskrivelser (kvalitetssikring/korrektur)
 • Korrektur af og opsætning af eksamensopgaver
 • Eksamensplanlægning
 • Oversættelse/korrekturlæsning af forskningsartikler, konference-papers, ansøgninger m.v.
 • Support af AIROD-forskningsgruppen samt generel forskningsstøtte
 • Digital redaktør.

Simran Kholi

Kommunikationskonsulent

Opgaver

 • Presse/artikler
 • Sociale medier
 • Internt nyhedsbrev
 • Hjemmesideopdateringer
 • Grafisk produktion.