Workzone på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Workzone er AU's journaliseringssystem, der skal understøtte vidensdeling på tværs af organisationen og sikre vores journaliseringsforpligtelser. Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre dette.FOR IKKE-WORKZONE-BRUGERE

Hvad skal jeg journalisere?

Det er alene e-mails/dokumenter, der knytter sig til det aftaleretlige og administrative arbejde i forbindelse med løsningen af en opgave eller et forskningsprojekt, som skal journaliseres.

Data, som er tilvejebragt i selve forskningsprocessen, skal ikke gemmes i Workzone.

Hvordan skal jeg journalisere?

Sekretariatet kan hjælpe dig med at oprette sager og journalisere i Workzone, hvis du vælger ikke selv at stå for journaliseringen

For at sikre, at alle oplysninger vedr. sagen er med fra starten, bedes du udfylde denne formular. Vi sender dig et link til sagen, når vi har oprettet den.

Hvad er mit ansvar?

Når en sag er oprettet med hjælp fra TAP-supporten, er det dig, der skal sørge for, at alle relevante dokumenter og korrespondance journaliseres i Workzone. Det være sig i form af e-mails, dokumenter og eventuelt efterfølgende notater fra samtaler eller anden korrespondance på den pågældende sag. Journaliseringen kan for eksempel ske via din mailboks.

Hvordan lukker jeg en sag?

Når en sag er afsluttet, er det dig som ansvarlig for sagen, der skal bede TAP-supporten om at lukke sagen.

Hvordan får jeg hjælp og support?

Har du spørgsmål til, hvordan du løser opgaven med at journalisere, kan du spørge din TAP-supporter.

FOR WORKZONE-BRUGERE

Log på Workzone

Vejledninger

På AU's hjemmeside om Workzone finder du vejledninger til de forskellige funktioner i Workzone.

Valg af sagsgrupper

Du kan finde en oversigt over de mest almindelige sager på instituttet samt forslag til sagsgruppe her:

Ny bruger

Kontakt din lokale superbruger (se oversigten nedenfor), som hjælper dig med at få adgang og giver dig den nødvendige oplæring i Workzone.

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du løser opgaven med at journalisere, kan du spørge din lokale superbruger i Workzone – se nedenfor.


Support

Instituttets superbruger