Eksempler for forskere

Type af sag Eksempler på, hvad forskeren skal journalisere
Besøg af eksterne parter
  • Dialog med udenlandske ph.d.-studerende (forventningsafstemning)
  • Gæsteprofessorater (forventningsafstemning)
  • Mobilitetsansøgninger
Databehandleraftaler
  • Baggrundsmateriale til informanter
  • Selve aftalen
  • Datavideregivelse, f.eks. til andre universiteter
  • F.eks. aftaler med AUFF, FKK, EU og Carlsberg
Samarbejdsaftaler, forskningssamarbejder og projekter med ekstern finansiering

Når samarbejdet involverer eksterne samarbejdsaftaler, opfordres der til at journalisere eksempelvis den forventningsafstemmende korrespondance.

Kontrakter om indkøb og udlån af udstyr

Udstyr til forskning og lignende

Konferencer arrangeret af AU
  • Materiale fra events og konferencer, hvor AU er vært – både på og uden for campus
  • F.eks. invitationer, programmer og lignende