Kurser

Som udgangspunkt skal den ph.d.-studerende bestræbe sig på at få 15 ECTS point på de kurser, der udbydes af Aarhus BSS Graduate School, mens de sidste 15 ECTS kan optjenes gennem kurser på andre uddannelsesinstitutioner.

BTECH afholder udgifterne til deltagelse i sådanne kurser, der ikke udbydes på Aarhus Universitet, og som forinden deltagelsen er godkendt af vejleder og Aarhus BSS Graduate School.

ECTS kan også optjenes i udlandet. Dette gøres typisk i forbindelse med den studerendes udlandsophold. Kun i helt særlige tilfælde afholder BTECH udgifter til kurser i udlandet, der ikke er en del af udlandsopholdet.