Ph.d.-bedømmelsesudvalg

Indstilling


  1. Som udgangspunkt er det vejleder, der foreslår bedømmelsesudvalget (to eksterne, hvoraf mindst én skal komme fra udlandet, samt en intern).
  2. Alle bedømmelsesudvalg skal godkendes af ph.d.-programudvalgsformanden (p.t. Sven Kunisch). Indstillingen (skema tilgængelig til højre) skal indeholde følgende: a) Redegørelse for hvert bedømmelsesmedlems faglige relevans samt b) redegørelse for, hvorvidt bedømmerne lever op til gældende habilitetskrav).

    Indstillingen sendes til ph.d.-programudvalgsformanden med kopi til ph.d.-sekretæren (p.t. Christina Nørgaard Kuhr)
  3. Når udvalget er godkendt af ph.d.-programudvalgsformanden, fremsendes det af ph.d.-programudvalgsformanden til ph.d.-skolen til endelig godkendelse af ph.d.-skolelederen.